Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό (*) 1004 Προπαρασκευαστικό (ΠΡ) 0 0 2 ώρες 0 ώρες
Ιστορία Design I 1253 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα 1306 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 0 ώρες 6 ώρες
Πληροφορική 2155 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 2204 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο 2453 Υποχρεωτικό (Υ) 2 2 0 ώρες 2 ώρες
Μαθηματικά Ι 3055 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 1 ώρα
(*) Οι φοιτητές/τριες του Α’ εξαμήνου συμμετέχουν στην κατατακτήρια εξέταση του μαθήματος «Αγγλικά Προπαρασκευαστικό» [Κωδικός: 1004], η οποία πραγματοποιείται κατά την 1η διάλεξη του μαθήματος στην αρχή του Α’ εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες που δεν επιτύχουν στην κατατακτήρια εξέταση έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν το μάθημα «1004 – Αγγλικά Προπαρασκευαστικό» κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, ενώ όσοι επιτύχουν απαλλάσσονται από αυτό. Το μάθημα δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος.
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ιστορία Design II 2252 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα 2305 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 8 ώρες
Αγγλικά - Ορολογία 2354 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μαθηματικά ΙΙ 3453 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 5 ώρες 0 ώρες
Συστημική Θεωρία 4053 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 4203 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Φυσική για Μηχανικούς 1403 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2404 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 3 - Ιδεασμός 3254 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 5003 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Marketing 6355 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Στούντιο 4 - Concept Design 4304 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Υλικά 4355 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση με Η/Υ 5153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 6104 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Θεωρία Οργανώσεων 7257 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Τεχνική Μηχανική 3405 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 5 - Product Design I 5303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Γραφικά 6153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση Υπηρεσιών 6203 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Εργονομία 7204 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Διαδραστική Σχεδίαση 4153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 6 - Product Design II 6303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Γνωστική Επιστήμη 8153 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 8452 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών 9905 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς 3304 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 5204 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ειδικά Θέματα Υλικών 7354 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 7900 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Οργάνωση Εκθέσεων 7950 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) 8205 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 2 ώρες 2 ώρες
Πρακτική Άσκηση 8902 Υποχρεωτικό (Υ) 7 8 1 ώρα 0 ώρες
Συμπεριφορά Καταναλωτή 9304 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Μηχανοτρονική 9353 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές 9803 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Διακριτά Μαθηματικά 3353 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 1 4011 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Τεχνικό Σχέδιο 4502 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ιστορία Τέχνης Ι 5053 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό 6404 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (δεν θα διδαχθεί το 2019-20) 7055 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση για όλους 7154 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Προσομοίωση 7455 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης 7554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Επιχειρηματικότητα 8010 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 8056 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Ρομποτική 8253 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Εκτυπωτική 8404 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 5 3 ώρες 2 ώρες
Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 8604 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση Πληροφορίας 8802 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών 8853 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Πρακτική Άσκηση 8902 Υποχρεωτικό (Υ) 7 8 1 ώρα 0 ώρες
Αειφόρος Σχεδίαση 9010 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης 9254 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 9453 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Τεχνολογίες Παραγωγής 9503 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Εικονική Πραγματικότητα 9554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Πληροφορική Κινηματογραφία (Computer Animation) 9602 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 4 2 ώρες 2 ώρες
Σύγχρονες Τεχνολογίες Σχεδίασης & Πρωτοτυποποίησης Βιομηχανικών Προϊόντων 10151 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ιστορία Τέχνης ΙΙ 6054 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων 7313 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7β - Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδιασμός 7323 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7γ - Σχεδίαση Υπηρεσιών 7333 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Γραφιστική 7404 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Πολυπλοκότητα Αλληλεπιδραστικών Οργανώσεων 7654 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Τεχνητή Νοημοσύνη 8553 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση Οχημάτων & Νέες Τεχνολογίες Υποστήριξης Οδηγού 8754 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Πρακτική Άσκηση (συνεχιζόμενη) (*) 8952 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 0 0 0 ώρες 0 ώρες
Νομικά στο Design 9103 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας (Δεν θα διδαχθεί το 2019-20) 9403 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση 9854 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Συστημική Σκέψη στην Σχεδίαση 10250 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
(*) Οι φοιτητές/τριες του Θ’ εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το μάθημα Πρακτική Άσκηση (Συνεχιζόμενη) [Κωδικός: 8952]. Το μάθημα δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος. Προϋπόθεση για τη δήλωση του μαθήματος είναι η επιτυχής εξέταση του μαθήματος Πρακτική Άσκηση [Κωδικός:8902].
Μάθημα Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Θεωρία Εργαστήριο
Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ 10200 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Διπλωματική 10903 Υποχρεωτικό (Υ) 26 30 0 ώρες 0 ώρες