Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό 1004 Προπαρασκευαστικό (ΠΡ) 0 0 2 ώρες 0 ώρες
Ιστορία Design I 1253 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 1A - Σχέδιο Χρώμα 1307 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 0 ώρες 6 ώρες
Πληροφορική 2155 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης 2204 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 1Β - Ελεύθερο Σχέδιο 2454 Υποχρεωτικό (Υ) 2 2 0 ώρες 2 ώρες
Μαθηματικά Ι 3056 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 4 ώρες 2 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Ιστορία Design II 2252 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 4 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 2A - Σχέδιο Χρώμα 2306 Υποχρεωτικό (Υ) 4 4 0 ώρες 6 ώρες
Αγγλικά - Ορολογία 2354 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μαθηματικά ΙΙ 3454 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 4 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 2Β - Ελεύθερο Σχέδιο 3500 Υποχρεωτικό (Υ) 2 2 0 ώρες 2 ώρες
Συστημική Θεωρία 4053 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού 4203 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Φυσική για Μηχανικούς 1403 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD) 2404 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 3 - Ιδεασμός 3254 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 5003 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Marketing 6355 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Στούντιο 4 - Concept Design 4304 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Σχεδίαση με Η/Υ 5153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 6105 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 2 ώρες 2 ώρες
Θεωρία Πολύπλοκων Οργανώσεων 7258 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Γνωστική Επιστήμη 8154 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Τεχνική Μηχανική 3405 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 5 - Product Design I 5303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Γραφικά 6154 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 2 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση Υπηρεσιών 6203 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Εργονομία 7204 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Διαδραστική Σχεδίαση 4153 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Υλικά 4356 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Στούντιο 6 - Product Design II 6303 Υποχρεωτικό (Υ) 6 6 0 ώρες 6 ώρες
Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) 8452 Υποχρεωτικό (Υ) 5 6 3 ώρες 2 ώρες
Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών 9905 Υποχρεωτικό (Υ) 4 6 4 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς 3304 Υποχρεωτικό (Υ) 3 2 3 ώρες 0 ώρες
Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 5204 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ειδικά Θέματα Υλικών 7354 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Επιχειρηματικότητα 8014 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 8605 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Πρακτική Άσκηση 8902 Υποχρεωτικό (Υ) 7 8 1 ώρα 0 ώρες
Συμπεριφορά Καταναλωτή 9304 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Μηχανοτρονική 9353 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ειδικά Θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή 9804 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση 9855 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Συμμετοχική Σχεδίαση και Πρωτοτυποποίηση Υπηρεσιών (Δεν θα διδαχθεί το 2023-24) 10400 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 4 5 3 ώρες 2 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Διακριτά Μαθηματικά (Δεν θα διδαχθεί το 2023-24) 3353 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 1 4011 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Τεχνικό Σχέδιο 4502 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ιστορία Τέχνης Ι 5053 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό 6404 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 7055 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση για όλους 7154 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης 7554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά 7901 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές 8056 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Παραστατική Κινηματογραφία (Animation) 8205 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Ρομποτική 8253 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση Πληροφορίας 8802 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών 8855 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Πρακτική Άσκηση 8902 Υποχρεωτικό (Υ) 7 8 1 ώρα 0 ώρες
Σχεδίαση για Αειφορία και Κυκλική Οικονομία 9012 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης 9254 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 9453 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 4 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση και Τεχνολογίες Παραγωγής 9503 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Εικονική Πραγματικότητα 9554 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Σχεδίαση για προσθετική κατασκευή προϊόντων 10152 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Αισθητική και Συναισθηματική Σχεδίαση 10302 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 4 5 2 ώρες 2 ώρες
Σεμινάρια για την Σχεδίαση και την Έρευνα 10450 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Ποσοτικές Μέθοδοι 10500 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Ιστορία Τέχνης ΙΙ 6054 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων 7313 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7β - Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδιασμός 7323 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Στούντιο 7γ - Σχεδίαση Υπηρεσιών 7333 Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3) 6 8 0 ώρες 6 ώρες
Γραφιστική 7404 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Τεχνητή Νοημοσύνη 8553 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Σχεδίαση Οχημάτων & Νέες Τεχνολογίες Υποστήριξης Οδηγού 8754 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Πρακτική Άσκηση (συνεχιζόμενη) 8952 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 0 0 0 ώρες 0 ώρες
Νομικά στο Design 9103 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Πληροφορική Κινηματογραφία (Computer Animation) 9605 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Συστημική Σκέψη στην Σχεδίαση 10250 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Φιλοσοφία, Θεωρία, Επιστημολογία Σχεδίασης 10350 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 3 4 3 ώρες 0 ώρες
Τίτλος Κωδικός Είδος Διδακτικές Μονάδες ECTS Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου
Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ 10200 Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 2 2 2 ώρες 0 ώρες
Διπλωματική 10903 Υποχρεωτικό (Υ) 26 30 0 ώρες 0 ώρες