Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Ειρήνη Ρηγοπούλου
Κωδικός Μαθήματος: 6355
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση Υπηρεσιών
Εξάμηνο: 03 (Χειμερινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία
marketing course dpsd

Η επιστήμη (και «τέχνη) του Marketing, η οποία πραγματεύεται τη διερεύνηση, τη δημιουργία και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, ιδεών και φορέων, τα οποία προσδίδουν «Αξία» στα εμπλεκόμενα κοινά τους, μέσω της βέλτιστης ικανοποίησης των αναγκών τους.

Δεδομένου του σκοπού του Marketing, που δεν είναι άλλος από την αμοιβαία ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών με στόχο την επιθυμία διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ, τους, το Marketing θεωρείται όχι απλά ένα αντικείμενο δραστηριοποίησης, παρά μια «φιλοσοφία σχετίζεσθαι».

Ως τέτοιο θα επιδιωχθεί να μεταδοθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, έννοιες και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Το συγκεκριμένο μάθημα τέλος, επιδιώκει να προσδώσει στους συμμετέχοντες φοιτητές / φοιτήτριες την κατανόηση της στρατηγικής σκέψης που απαιτείται προκειμένου να σχεδιαστεί και εφαρμοστεί το Marketing αποτελεσματικά.

Οι επιμέρους ενότητες που θα καλυφθούν αφορούν:

 • Βασικές έννοιες κατανόησης του αντικειμένου (όπως οι έννοιες Ανάγκη, Αξία, Συναλλάσεσθαι / σχετίζεσθαι)
 • Πλαίσιο στο οποίο το αντικείμενο εφαρμόζεται (όπως το εξωτερικό μίκρο και μάκρο- περιβάλλον)
 • Οπτικές και στρατηγικά εργαλεία που επιτρέπουν στη σωστή εφαρμογή του (όπως η έρευνα ή το S-T-P αλλά και η ηθική και γενικές αρχές δεοντολογίας)
 • Πεδία εφαρμογής του (product / services, b2b, b2c, social, organizational, digital / non digital..)
 • Στρατηγικά εργαλεία διοίκησης Marketing (7Ps)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing και Στρατηγικό Σχέδιο Marketing: δομή – περιεχόμενο – αντίληψη – προϋποθέσεις αποδοτικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού

Με την ολοκλήρωση της ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα «Marketing», οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 

 • Κατανοούν τις βασικότερες έννοιες του Μάρκετινγκ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι: Ανάγκη, Επιθυμία, Ζήτηση / προσφορά, Αξία, Προσδοκία και ικανοποίηση, ανταλλαγή και μακροχρόνια σχέση, καθώς και το τρίπτυχο S-T- P: τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση, μάρκα (Brand ) και οικοδόμησή της (brand building process), Marketing Mix: 7 Ps μείγματος Marketing, αλλά και μίκρο- και μάκρο- εξωτερικό περιβάλλον και εσωτερικό περιβάλλον.
 • Αντιλαμβάνονται την επιστήμη του Marketing στο πλαίσιο άλλων κοινωνικών (και όχι μόνο) επιστημών, όπως η Ψυχολογία και κοινωνιολογία αλλά και η έρευνα και η Στατιστική επιστήμη.
 • Κατανοούν και κριτικά να αξιολογούν πρακτικές Marketing, όπως αυτές εφαρμόζονται στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον
 • Εντοπίζουν τις διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διαχειρίζεται το βιομηχανικό (b2b marketing) από το «καταναλωτικό» ( b2c marketing) αλλά και το κοινωνικό Marketing (Social marketing).
 • Αντιλαμβάνονται και να μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόζουν ενέργειες που αποδεικνύουν την συνέργια που απαιτείται μεταξύ των 7 στοιχείων του Μίγματος marketing στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος: 

 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ , ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Α.-ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.-ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ εκδ. 1/2015 , ISBN: 978-960-14-2960-1, [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659640]
 • MARKETING 3.0 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, PHILIP KOTLER, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ , 2010 , ISBN                978-960-9490-03-0, [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12565138]
 • MARKETING: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ,  Perreault W., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , 2011, 1η εκδ.,  ISBN          9789604891504,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256966]
 • Εισαγωγή στο Marketing , Armstrong Gary, Α. , Kotler Ph. , Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδ 1η /2009 , ISBN: 978-960-458-204-4,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14952]

 

Συμπληρωματική σχετική βιβλιογραφία

 • Διοίκηση Μάρκας , J N KAPFERER, [επιστημονική επιμέλεια: Ειρήνη Ρηγοπούλου], ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Έκδ. 1η/2012,  ISBN: 978-960 89407-9-6,   [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22679289]
 • Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών , Αυλωνίτης Γ., Παπασταθοπούλου Π.† ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Έκδ. 1η /2004,  ISBN: 960-351-518-3,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22630]
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Αυλωνίτης Γ., Τσιότσου Ρ., Γούναρης Σ., Εκδ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2015,  ISBN: 9789963258567,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657960]
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών , Γούναρης Σπ., Καραντινού Κ. , ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ Έκδ. 3η/2014, ISBN: 978-960-7745-39-2, [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963319]
 • Στρατηγικό Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ, Γ. Αυλωνίτης, Σ. Δημητριάδης, Κ. Ήντουνας, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ 2014 Έκδ. 1η/2014,  ISBN: 978-618-5131-00-5,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955344]
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ προϊόντων υψηλής τεχνολογίας , Σιώμκος Γ.,Τσιάμης Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ Έκδ 2η έκδ./2011,  ISBN: 978-960-351-873-0,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12688162]
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ , ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ εκδ.1/2015 , ISBN: 978-960-14-2965-6, [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661000]
 • Marketing Plans , Αυλωνίτης Γ., Παπασταθοπούλου Π.,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Έκδ. 1η /2010 ISBN: 978-960-351-815-0,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 23063]
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μαρκετινγκ, Βλαχοπούλου Μ. - Δημητριάδης Σ, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, Έκδ. 1η/2013 ISBN: 978-960-7745-32-3 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32997535]
 • E-MARKETING-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ , ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.-ΤΣΙΑΜΗΣ Ι. , ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ , Έκδ. 1η/2015 ISBN: 978-960-14-29670, [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661004]

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Marketing, Journal of Business Research, Marketing Theory, Psychology and Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, European Journal of Marketing, Journal of Services Marketing, Journal of Product and Brand management κ.α.