Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Δαμιανός Γαβαλάς
Κωδικός Μαθήματος: 6404
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 1 (ΥΕΚ1)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
Εξάμηνο: 08 (Εαρινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
tag cloud Σχεδίαση Προγραμματισμός Παγκόσμιος Ιστός

Αυτό το μάθημα επιχειρεί μια εισαγωγή στις τεχνολογίες Διαδικτύου και Ιστού, εστιάζοντας στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών ιστού. Το μάθημα ισορροπεί μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για το Διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τεχνολογίες Διαδικτύου, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες ιστού, ασφάλεια στο διαδίκτυο, ζητήματα σχεδίασης ιστοσελίδων (π.χ. ευχρηστία, τυπογραφία, οπτική ιεραρχία, χρώμα κ.λπ.). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι μαθητές εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες (HTML/CSS, Javascript/jQuery, PHP & MySQL κ.λπ.) που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδραστικών υπηρεσιών και εφαρμογών στο Διαδίκτυο.

 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών - Πρωτόκολλα επικοινωνίας στο Διαδίκτυο
 • Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό | Βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης | Παράγοντες απόδοσης websites    Ευρετική αξιολόγηση ευχρηστίας στον ιστό
 • Τυπογραφία στον ιστό
 • Χρώμα στον ιστό
 • Οπτική ιεραρχία στο web design
 • Πλοήγηση σε websites
 • Μηχανές αναζήτησης | Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
 • Προσβασιμότητα στον ιστό
 • Παρουσίαση Web CMS
 • Προγραμματισμός δυναμικών ιστοσελίδων με αξιοποίηση των τεχνολογιών HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών και αρχιτεκτονικών του Διαδικτύου καθώς επίσης και η επαφή με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και τον προγραμματισμό από τη μεριά του εξυπηρετητή και του πελάτη. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις τεχνολογίες που κάνουν πραγματικότητα τον Παγκόσμιο Ιστό, τις διαστάσεις αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος. Μέσω των διαλέξεων αλλά και των εργαστηριακών μαθημάτων ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για την σχεδίαση και την υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει αν είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου και των πρωτοκόλλων δρομολόγησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του Παγκόσμιου Ιστού, βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης και παράγοντες απόδοσης διαδικτυακών τόπων
 • Εφαρμόζουν μεθόδους ευρετικής αξιολόγησης ευχρηστίας στον ιστό
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές χρήσης τυπογραφίας, χρώματος και οπτικής ιεραρχίας στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Εφαρμόζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές πλοήγησης σε διαδικτυακούς τόπους
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και τεχνικών βελτιστοποίησης περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης
 • Γνωρίζουν βασικές τεχνολογίες υποβοήθησης προσβασιμότητας στον Ιστό
 • Χρησιμοποιούν περιβάλλοντα διαχείρισης περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Αξιοποιούν CSS πλαίσια στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων
 • Προγραμματισμός Internet & world wide web 4η έκδοση , Deitel & Deitel
 • Εισαγωγή στις PHP 6 & mysql 5 με εικόνες, Larry Ullman
 • Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas e. Comer
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου- Βενιέρης Ιάκωβος, Νικολούζου Ευγενία
 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL- Welling Luke, Thomson Laura
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου- Δουληγέρης, Κοπανάκη, Μαυροπόδη
 • Διαδίκτυο παγκόσμιος ιστός& τεχνικές προγραμματισμού- Καράκος Αλέξανδρος

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Future Generation Computer Systems - Elsevier
 • Journal of Systems and Software – Elsevier