Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

μηχανικός σχεδίασης

Ο Μηχανικός Σχεδίασης (design engineer), έχοντας το προσόν μιας διεπιστημονικής άποψης για τη Σχεδίαση (design), μπορεί να παρεμβαίνει δημιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος ή υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα ύπαρξής του, τη μορφή του, την κατασκευή πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του (Robinson et al. 2005).

Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μηχανικός σχεδίασης είναι σε θέση να συμβάλει στην αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δράση.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές και μηχανικούς σχεδίασης είναι μεγαλύτερη ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες, η εμπειρία του χρήστη (user experience) και ο συνδυασμός αυτών. Αυτά διαφαίνονται και από την υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Παραδείγματα αναδυόμενων, πρωτότυπων και καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που σχεδιάζονται από φοιτητές και αποφοίτους μηχανικούς σχεδίασης μπορούν να εντοπιστούν στις ενδεικτικές εργασίες μαθημάτων του τμήματος, τις ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες, τα δείγματα δουλειάς και portfolios φοιτητών και αποφοίτων και τις διακρίσεις τους σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς.