Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Σύντομα δεν θα νοείται ‘προϊόν’ ή υπηρεσία χωρίς τη συνύπαρξη Η/Υ στη δομή τους. Η διαδραστική τηλεόραση, οι δικτυωμένες έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνες συσκευασίες (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), δεν είναι ακραία παραδείγματα αλλά μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ. Επίσης οι Η/Υ δεν χρησιμοποιούνται μόνον από ειδικούς ή λιγότερο ειδικούς, αλλά από όλους, όπως παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει παραδείγματα όπου οι νέες τεχνολογίες επανανοηματοδοτούν τη χρήση προϊόντων και συστημάτων όπως, πχ. η τηλεόραση, το Video, το τηλέφωνο, οι τραπεζικές συναλλαγές.

 

Η πραγματικότητα αυτή επιφέρει την ανάγκη σχεδίασης εύχρηστων προϊόντων, προσβάσιμων από όλους, χωρίς περιορισμούς (design for all). Η δυνατότητα σχεδίασης και δημιουργίας φιλικών, εύχρηστων, και ασφαλών προϊόντων και συστημάτων με άυλα / ψηφιακά μέρη, όπως πχ. το κινητό τηλέφωνο ή τα πληροφοριακά συστήματα των αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, απαιτούν γνώση σχεδίασης τέτοιων διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων με σκοπό την επικοινωνία τους με τον χρήστη αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η γνώση αυτή δεν προσφερόταν ως τώρα ολοκληρωμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών έχει σκοπό να καλύψει αυτό το κενό.

Αναδεικνύοντας το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης