Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Φλωρεντία Οικονομίδου
Συν-Διδάσκουσα: Ελισάβετ Χαραλάμπους
Κωδικός Μαθήματος: 2306
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 4
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 02 (Εαρινό)
Ώρες: 6 ώρες εργαστήριο

Οι σπουδαστές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν μία εικόνα στα οπτικά στοιχεία που την απαρτίζουν και να την ανασυνθέτουν.

Η διδασκαλία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, το θεωρητικό και το πρακτικό, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις κανόνων για τη δομή, το ρυθμό, τις χαράξεις και τη χρήση του χρώματος και να ασκηθούν στη δημιουργία δικών τους συνθέσεων με διάφορα υλικά και τεχνικές σε δύο και τρεις διαστάσεις (μικτές τεχνικές στο σχέδιο, κολάζ, κατασκευές, έντυπη τέχνη).

  • Η ανάπτυξη των ευρηματικών ικανοτήτων των φοιτητών για τη δημιουργία πρωτότυπων ιδεών και η απόκτηση ευχέρειας στη διατύπωση αισθητικά αποδεκτών προτάσεων.
  • Οι φοιτητές αποκτούν πληρέστερη κατανόηση του σχεδίου.
  • Αποκτούν δεξιότητες στη σχεδίαση προϊόντων και ανθρώπινης φιγούρας.
  • Δημιουργούν δικές τους συνθέσεις χωρίς φυσικά πρότυπα.
  • Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους εξερευνώντας πειραματικά παραδοσιακές και ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατων κατασκευών, σχεδίου, χρώματος , έντυπης τέχνης και κινούμενης εικόνας.
  • Η μοντέρνα Τέχνη, Αργκάν.
  • Η ιστορία της ομορφιάς και της ασχήμιας, Έκο
  • Τέχνη και ψευδαίσθηση : μελέτη για την ψυχολογία της εικαστικής αναπαράστασης / Ε. Χ. Γκόμπριτς.
  • Για το πνευματικό στην τέχνη / Wassily Kandinsky.
  • Ιστορία των αισθητικών θεωριών : από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα / Monroe C. Beardsley