Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Ειρήνη Ρηγοπούλου
Κωδικός Μαθήματος: 9905
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 06 (Εαρινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

Καθώς, το περιεχόμενο του μαθήματος, συνδέεται και απορρέει της επιστήμης (και «τέχνης») του Marketing, η οποία πραγματεύεται τη διερεύνηση, τη δημιουργία και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, ιδεών και φορέων, τα οποίο προσδίδουν «Αξία» στα εμπλεκόμενα κοινά τους, μέσω της βέλτιστης ικανοποίησης των αναγκών τους, η Οικοδόμηση και Διοίκησης της Μάρκας κάτω από το πρίσμα του Marketing θα επιδιωχθεί να μεταδοθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, έννοιες και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Το συγκεκριμένο μάθημα τέλος, επιδιώκει να προσδώσει στους συμμετέχοντες φοιτητές / φοιτήτριες την κατανόηση της στρατηγικής σκέψης που απαιτείται προκειμένου να σχεδιαστεί και εφαρμοστεί η Οικοδόμηση και Διοίκησης της Μάρκας  αποτελεσματικά.

Οι επιμέρους ενότητες που θα καλυφθούν αφορούν:

-Βασικές έννοιες κατανόησης του αντικειμένου

-Πλαίσιο στο οποίο το αντικείμενο εφαρμόζεται  και Πεδία εφαρμογής του

-Οπτικές και στρατηγικά εργαλεία που επιτρέπουν στη σωστή εφαρμογή τόσο της Οικοδόμησης όσο και της Διοίκησης

-Στρατηγικά εργαλεία οικοδόμησης και διοίκησης μιας μάρκας

Οι επιμέρους ενότητες που θα καλυφθούν αφορούν:

 

-Βασικές έννοιες κατανόησης του αντικειμένου

-Πλαίσιο στο οποίο το αντικείμενο εφαρμόζεται  και Πεδία εφαρμογής του

-Οπτικές και στρατηγικά εργαλεία που επιτρέπουν στη σωστή εφαρμογή τόσο της Οικοδόμησης όσο και της Διοίκησης

-Στρατηγικά εργαλεία οικοδόμησης και διοίκησης μιας μάρκας

Με την ολοκλήρωση της ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα «Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών», οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

- Κατανοούν τις βασικότερες έννοιες σχετικά με τη Διοίκηση Μαρκών (και φυσικά τις Μάρκες), μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι:  Μάρκα, Αξία, , Brand Equity, Customer Equity, Κύκλος ζωής Μάρκας,  Καθορισμός των προσδιοριστικών στοιχείων της Μάρκας (Brand elements), Ανθρωπομορφισμός Μάρκας, (Brand Personification), έννοιες σχετικές με τη σχέση πελάτη / χρήστη με τη Μάρκα , όπως Brand attachment, Brand love, Brand loyalty, Στρατηγικές αποφάσεις όπως Επέκταση σειράς και Επέκταση Μάρκας,

- Αντιλαμβάνονται την επιστήμη του Brand management στο πλαίσιο άλλων κοινωνικών (και όχι μόνο) επιστημών, όπως η Ψυχολογία (του καταναλωτή) και κοινωνιολογία  αλλά και η έρευνα και η Στατιστική επιστήμη.

- Κατανοούν και κριτικά να αξιολογούν πρακτικές οικοδόμησης και Διοίκησης Μαρκών, όπως αυτές εφαρμόζονται στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον 

- Εντοπίζουν τις διαφορετικές προκλήσεις  και ευκαιρίες που διαχειρίζεται το βιομηχανικό (b2b marketing) από το «καταναλωτικό» ( b2c marketing) αλλά και το κοινωνικό Marketing (Social marketing)  όσον αφορά στη (Στρατηγική) Διοίκηση Μαρκών του εκάστοτε τομέα

– Αντιλαμβάνονται και να μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόζουν ενέργειες οικοδόμησης και διοίκησης Μάρκας.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Σημειώσεις / διαφάνειες μαθήματος

 

Συμπληρωματική σχετική βιβλιογραφία

- Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών , Αυλωνίτης Γ., Παπασταθοπούλου Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Έκδ. 1η /2004,  ISBN: 960-351-518-3,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22630]

- Εισαγωγή στο Marketing , Armstrong Gary, Α. , Kotler Ph. , Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Έκδ 1η /2009 , ISBN: 978-960-458-204-4,  [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14952]

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Marketing, Journal of Brand management, Journal of Product and Brand management, Journal of Business Research, Marketing Theory, Psychology and Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, European Journal of Marketing, Journal of Services Marketing,  κ.ά.