Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Τζένη Δαρζέντα
Κωδικός Μαθήματος: 8802
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση Υπηρεσιών
Εξάμηνο: 08 (Εαρινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

Το μάθημα «Σχεδίαση Πληροφορίας» ασχολείται με την κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών από τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται στη λήψη δεδομένων και πληροφοριών και στην αναδιατύπωση τους σε άλλη «γλώσσα» (για παράδειγμα από αριθμούς σε εικόνες) ή σε άλλο μέσον (κάνοντας μια ταινία με κινούμενα σχέδια). Παράλληλα, συνδέεται η «Σχεδίαση της Πληροφορίας» με συστήματα χαρτογράφησης, πολεοδομικού σχεδιασμού & κατανόησης του χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με σύγχρονη τεχνολογία (ID in CAD, GIS & Maps).

Ιδιαίτερη βαρύτητα θεματικά δίνεται και στο σχεδιασμό πληροφορίας στον ψηφιακό πολιτισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες δυνατότητες του Ελλαδικού χώρου στο πεδίο αυτό, προσφέροντας στους φοιτητές γνώσεις και εργαλεία για το σχεδιασμό πληροφορίας ψηφιακών εφαρμογών πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντικό είναι ότι το μάθημα «Σχεδίαση Πληροφορίας» ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο του IIID (International Institute of Information Design) , δηλαδή στη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας για να υποστηρίξει τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους.

Στην Εποχή της Πληροφορίας, η Σχεδίαση Πληροφορίας είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασχολείται με το πώς μεταφράζεται η πληροφορία και τα δεδομένα σε κατανοητές οπτικές και ακουστικές μορφές, αφηγήσεις και διεπαφές. Η Σχεδίαση Πληροφορίας ασχολείται με την κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών από τον άνθρωπο. Έχει ουσιαστικά να κάνει με την κατανόηση. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται στη λήψη δεδομένων και πληροφοριών και στην αναδιατύπωση τους σε άλλη «γλώσσα» (για παράδειγμα από αριθμούς σε εικόνες) ή σε άλλο μέσον (κάνοντας μια ταινία με κινούμενα σχέδια). Τέτοιοι μετασχηματισμοί απαιτούν συμφωνία μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος σχετικά με την ουσία του μηνύματος, καθώς και γνώση σχετικά με τις ικανότητες των δεκτών. Ο πρώτος μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την εξοικείωση του σχεδιαστή πληροφοριών με το θέμα, ο δεύτερος είναι για τον σχεδιαστή πληροφοριών για να μελετήσει τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις ικανότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Επιπλέον, η Σχεδίαση της Πληροφορίας ασχολείται με την αναζήτηση και την δημιουργία χώρων πληροφορίας (information spaces), που χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση, περιήγηση (wayfinding) και μάθηση.

Σημαντικό είναι ότι Σχεδίαση Πληροφορίας ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο του IIID, ο οποίος στοχεύει στη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας για να υποστηρίξει τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην Σχεδίαση Υπηρεσιών, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν μια πρόταση αξίας, καθώς είναι σπάνια ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά πληροφορίες.

Θεματικές ενότητες μελετάνε θέματα όπως:

 • Ρόλος της Σχεδίασης Πληροφορίας στην εποχή της πληροφορίας
 • Νέες μορφές γραμματισμού (π.χ. Πληροφοριακός Γραμματισμός- Πληροφοριακή Παιδεία)
 • Απεικόνιση και οπτικοποιήση δεδόμενων και πληροφοριών
 • Περιήγηση και εύρεση διαδρομής (wayfinding) τόσο σε χώρους πληροφορίας όσο και σε φυσικούς χώρους
 • Μελετώνται από τους φοιτητές οι εφαρμογές της Σχεδίασης Πληροφορίας σε τομείς όπως οι προειδοποιήσεις για την υγεία, οι προσφορές υπηρεσιών, οι συμβάσεις και η περιήγηση και εύρεση διαδρομής. , ενώ πραγματοποιούν πρακτικές ασκήσεις μετατροπής των δεδομένων σε χρήσιμες, κατανοητές και κατάλληλες πληροφορίες.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μάθηματος ‘Σχεδίαση Πληροφορίας’ ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Σχεδίασης Πληροφορίας (IIID) για τα προγράμματα σπουδών στην Σχεδίαση Πληροφορίας (IDX). Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι για τους φοιτητές να μελετήσουν τις θεωρίες και τις μεθόδους που διέπουν την σχεδίαση και την ερμηνεία των πληροφοριών, να λαμβάνουν υπόψη τους νέους τρόπους σχεδίασης και ερμηνείας των πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν αποτελεσματικά προϊόντα πληροφόρησης για μια σειρά εφαρμογών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα:

 • Στις δυνατότητες επικοινωνίας του ανθρώπου όσον αφορά την αντίληψη, τη γνωστική επεξεργασία και την ανταπόκριση στις πληροφορίες χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις.
 • Μελέτες γραμματισμού. Ο γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, δημιουργίας, επικοινωνίας και υπολογισμού, χρησιμοποιώντας έντυπα και γραπτά υλικά που σχετίζονται με ποικίλα περιβάλλοντα (UNESCO). Επιπλέον, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις νεότερες μορφές γραμματισμού, όπως οπτική, πολυμέσα και ψηφιακή παιδεία, καθώς και τους ρόλους που διαδραματίζουν στο Σχεδίαση Πληροφορίας.
 • Ο αυξανόμενος ρόλος της ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των εργαζομένων. Οι πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, του χειρισμού και της οργάνωσης των δεδομένων με τρόπο που προσθέτει στη γνώση του ατόμου που την λαμβάνει. Οι σχεδιαστές πληροφοριών διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσεων o καθιστώντας τις πληροφορίες (προερχόμενες από αυτούς που γνωρίζουν) προσιτές και κατανοητές (από εκείνους που δεν ξέρουν αλλά επιθυμούν να γνωρίζουν)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν και να εξηγήσουν τους λόγους γιατί ορισμένες πληροφορίες δεν έχουν νόημα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, για ορισμένους ανθρώπους (κριτική ανάλυση)
 • να κάνουν τεκμηριωμένες προτάσεις που βασίζονται στην τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης (κριτική ανάλυση)
 • να αναπτύσσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην παροχή πληροφοριών, κατανοώντας βαθιά τις ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης (αναγνώριση προβληματικής κατάστασης)
 • να περιγράφουν και να ασκούν στρατηγικές σχεδίασης ή επανασχεδίασης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών, περιεχομένων και μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση του περιεχομένου με το μέσο, και άλλους παράγοντες όπως η διανομή, η αναπαραγωγή, η συντήρηση
 • να ι σχεδιάζουν ή να επανασχεδιασμών «προϊόντα» πληροφοριών (information ‘products’) σε πρότυπες υλοποιήσεις
 • να σχεδιάσουν την αξιολόγηση των προϊόντων αυτών (μεθόδοι ελέγχου των χρηστών)
 • να παραδίδουν τελικά προϊόντα πληροφοριών
 • Jacobson, R. (Ed) Information Design 1999 MIT Press
 • Morville, P. & Rosenfeld, L. Information Architecture (3rd Edn) 2006 O’Reilly
 • Katz, J. Designing Information Human Factors and Common Sense in Information Design (2012)Wiley,
 • Albers, M.J & Mazur, M.B. (Eds) Content and Complexity: Information Design in Technical Communication 2013 Routledge

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Information Design Journal
 • Επιλογή ακαδημαϊκών άρθρων kai biblio
 • Gibson, D. The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places 2009 Princeton Architectural Press
 • Visocky o’Grady, J & K. The Information Design Handbook (2008) Rotovision
 • Bhatia, V. Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View, Continuum International Publishing Group Ltd
 • Pontis, S. & Babwahsingh M. (2016) Improving information design practice: A closer look at conceptual design methods, Information Design Journal, 22, (3), 2016, 249-265
 • Kielman, J. & Thomas, J., eds. Special issue: foundations and frontiers of visual analytics. Information Visualization 8, 4 (2009)
 • McGookin, D., Brewster, S &. Priego, P. (2009) Audio bubbles: Employing non-speech audio to support tourist wayfinding Haptic and Audio Interaction Design 41-50
 • Waller, R. (1999) Making connections: typography, layout and language, Presentation at Association of Advancement of Artificial Intelligence (AAAI Symposium) available from http://www.aaai.org/Library/Symposia/Fall/1999/fs99-04-002.php •
 • Waller R and Delin J (2010) Towards a pattern language approach to document description. Paper presented at Multidisciplinary Approaches to Discourse, France, 2010 available from www.simplificationcentre.org.ukpapers/SC4Patterns.pdf/downloads/
 • Kress, G. (2004) Reading images: Multimodality, representation and new media Information Design Journal + Document Design 12(2), 110–119
 • Van der Waarde, K. (2010) Visual communication for medicines: malignant assumptions and benign design? Visible Language 44.1. pp 40-69
 • Koutsourelakis, I & Chorianopoulos, K. (2010) Icons in mobile phones: Comprehensibility differences between older and younger users Information Design Journal 18(1), 22–35
 • Petrie, H. Kamollimsakul, S. &Power, C. (2012) Web Accessibility for Older Adults: effects of line spacing and text justification on reading web pages 15th ACM SIGACCESS International Conference on Computers and Accessibility.