Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Σοφία Κυρατζή
Κωδικός Μαθήματος: 6154
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 05 (Χειμερινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
Computer Graphics

Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Προγραμματισμός Γραφικών (Graphics Programming), όπου αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον εργασίας OpenGL (εντολές σχεδίασης, προβολές, μετασχηματισμοί μοντέλου/άποψης, φωτισμός, υφή, κα.).
  • Γεωμετρικός Προγραμματισμός (Geometric Programming) όπου περιλαμβάνει αποκοπή, απόκρυψη κρυφών επιφανειών, z-buffer, σχεδιασμός βασικών γεωμετρικών σχημάτων.
  • Χρώμα και Ρεαλισμός (Color and Realism), όπου αναπτύσσεται η θεωρία χρώματος σε Η/Υ, μοντέλα φωτισμού και σκίασης, και απεικόνιση υφής.

Το μάθημα χωρίζεται σε Διαλέξεις (τρεις ώρες την εβδομάδα) και Εργαστήρια (δύο ώρες την εβδομάδα).

Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες:

(α) Προγραμματισμός Γραφικών (Graphics Programming), όπου αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον εργασίας OpenGL (εντολές σχεδίασης, προβολές, μετασχηματισμοί μοντέλου/άποψης, φωτισμός, υφή, κα.).

(β) Γεωμετρικός Προγραμματισμός (Geometric Programming) όπου περιλαμβάνει αποκοπή, απόκρυψη κρυφών επιφανειών, z-buffer, σχεδιασμός βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

(γ) Χρώμα και Ρεαλισμός (Color and Realism), όπου αναπτύσσεται η θεωρία χρώματος σε Η/Υ, μοντέλα φωτισμού και σκίασης, και απεικόνιση υφής.

Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού C/C++, σε συνδυασμό με την εργαλειοθήκη GLUT και την βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής εργασίας.

Πρωτεύων στόχος τους μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις βασικές έννοιες και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη Γραφική Σωλήνωση Εξόδου – ΓΣΕ (Graphics Output Pipeline). Μελετιούνται τα σημαντικότερα στάδια της ΓΣΕ μέσω των οποίων μετατρέπονται τριδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα σε τελικές ψηφιακές εικόνες δύο διαστάσεων οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη ενός Η/Υ.

Δευτερεύων στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τεχνολογίες γεωμετρικού προγραμματισμού που θα τους προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν πρακτικά σχεδιαστικά προβλήματα.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εφαρμοσμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν για να αντιμετωπίζουν σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα στα οποία η ενσωμάτωση στοιχείων από το χώρο των Γραφικών αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό.

Εγχειρίδια του μαθήματος:

  • Γραφικά Υπολογιστών με Open GL, H Bakers, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, Αθήνα, 978-960-418-257-2
  • Σημειώσεις GLUT & OpenGL, Φ. Αζαριάδης

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  • Γραφικά & Οπτικοποίηση, Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Ν.Μ. Πατρικαλάκης, Εκδόσεις Συμμετρία, Μ. Αθανασόπουλου – Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε 2010, Αθήνα, 978-960-266-296-0
  • Γραφικά Υπολογιστών με Open GL, H Bakers, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, Αθήνα,
  • 978-960-418-257-2
  • Γραφικά: Αρχές & Αλγόριθμοι, Θ. Θεοχάρης & Α. Μπεμ, Εκδόσεις Συμμετρία, 1999, Αθήνα, 978-960-11-0004-3
  • Πλήρες Εγχειρίδιο της C++, Jesse Liberty, Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας, 2006, Αθήνα, 978-960-512-318-5