Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν την καλύτερη ακαδημαϊκή επιλογή για όσους  επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο/δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών και να εστιάσουν σε διαφορετική ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική κατεύθυνση. Η εισαγωγή πτυχιούχων/διπλωματούχων  μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων πραγματοποιείται στο Τμήμα στο οποίο αιτούνται οι υποψήφιοι/ες και αφορούν στην εισαγωγή τους μόνο σε αυτό το Τμήμα βάσει των εξετάσεων που διενεργεί το ίδιο το Τμήμα.

Έγγραφα ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις:

Συχνές Ερωτήσεις:


Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον δίπλωμα. Από  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν και  οι Απόφοιτοι των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας (ΦΕΚ 2031Β/22-04-2022) των ακόλουθων ειδικοτήτων
Όλοι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ανεξαρτήτως αντικειμένου μπορούν να καταταχθούν σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εξαίρεση αποτελούν τα Τμήματα που καταργήθηκαν βάσει του σχεδίου Αθηνά και εξακολουθούν να λειτουργούν μεταβατικά μέχρι το 2018, τα οποία δε δέχονται καθόλου πτυχιούχους από κατάταξη.(Δεν ισχύει για τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας)
Κάθε χρόνο και για κάθε Τμήμα ο αριθμός εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις ανέρχεται στο 12% του αντίστοιχου καθορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και αντίστοιχα για τους Αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας στο 3 %
Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγει ετησίως τις κατατακτήριες εξετάσεις. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση τριών μαθημάτων, τα οποία επιλέγει η Συνέλευση Τμήματος.
Κάθε χρόνο οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η αντίστοιχη ύλη τους αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως – από τα τέλη Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους- στην Ιστοσελίδα των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών του Ιδρύματος, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερομένων.
Το Πρόγραμμα των κατατακτηρίων ανακοινώνεται εγκαίρως- παράλληλα με το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους- στην Ιστοσελίδα των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών του Ιδρύματος.
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Κάθε χρόνο οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου.
 • Οι υποψήφιοι την πρώτη ημέρα των εξετάσεων χρειάζεται να βρίσκονται στην αίθουσα μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και τις υπόλοιπες δύο ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητά τους.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο ότι χρησιμοποιούν μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι στα γραπτά τους δοκίμια.
 • Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
 • Οι υποψήφιοι, εφόσον παραδώσουν το γραπτό τους και εγκαταλείψουν την αίθουσα δεν επιτρέπεται να επανέλθουν στην εξέταση.
 • Οι υποψήφιοι  δεν πρέπει να παρουσιάσουν καμία ένδειξη των ατομικών τους στοιχείων στα γραπτά τους δοκίμια
 • Οι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα,  εάν αντιγράψουν ή δολιεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία.
Για Τμήματα υποδοχής τετραετούς και πενταετούς φοίτησης το εξάμηνο εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει το ακριβές εξάμηνο εισαγωγής (μεταξύ 1ου έως 5ου).(Δεν ισχύει για τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας).
Όλοι οι επιτυγχόντες  από το Υπουργείο Παιδείας αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  Υποδοχής.(Δεν ισχύει για τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας).
Η  Συνέλευση του  Τμήματος μπορεί να  απαλλάξει τους κατατασσόμενους  από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως  ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, κρίνοντας κάθε φορά από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης. (Δεν ισχύει για τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας).
Η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει για την υποχρέωση των εγγεγραμμένων κατατασσόμενων να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις του προγράμματος σπουδών για τα οποία κρίνει ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης των υποψηφίων.(Δεν ισχύει για τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας).
 • Απρίλιος-Μάιος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση εξεταζόμενων μαθημάτων, εξεταστέας ύλης στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών.
 • Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους: Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Σπουδών.
  • 1η – 15η Νοεμβρίου: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
  • 1η - 20η Δεκεμβρίου: Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων