Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέματα που άπτονται των σπουδών που προσφέρονται από το τμήμα μας. 

 

(*) - Βάσει της υπ’ αρ. 141967/Ζ1/03-09-2018, Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4376/τ.Β') το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’) που προβλέπουν ότι η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. οδηγεί στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του διπλώματος και καταλαμβάνει και τους διπλωματούχους πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4485/17.