Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Αν. Προϊσταμένη Περιφερειακής Δ/νσης Σύρου
Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ.
Αν. Προϊστάμενος Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τεχνική Υπηρεσία
Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Πολυτεχνικής Σχολής
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθηκονόμος
Προϊσταμένη - Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου
Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών