Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μουλιανίτης
Κωδικός Μαθήματος: 9353
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση με Η/Υ
Εξάμηνο: 07 (Χειμερινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/ήτριας σε συνεργατικά συστήματα αποτελούμενα κυρίως από μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη με στόχο τον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Μελετούνται ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή της επιστήμης υπολογιστών και του αυτόματου ηλεκτρονικού ελέγχου ως ολοκληρωμένα συστατικά ενός μηχανοτρονικού συστήματος. Αναλύονται οι τρεις βασικές έννοιες, μηχανική, έλεγχος (διαδικασίες ανάδρασης) και υπολογιστές (υλοποίηση ελέγχων σε υλικό και λογισμικό) και η συνεργατική εφαρμογή τους η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα και χαμηλού κόστους συστήματα. Η κατανόηση από τους φοιτητές/ήτριες των διάφορων αρχών που διέπουν τα μηχανοτρονικά συστήματα θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν καλύτερα και να εργαστούν σε περιβάλλοντα από ομάδες εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι φοιτητές μπορούν να:

   1.α) Αναγνωρίσουν μηχανοτρονικά προϊόντα/συστήματα

   1.β) Να αναγνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος (π.χ. επενεργητές, αισθητήρες,ανάγκη ελέγχου κλπ).

   2) Μοντελοποιήσουν μηχανοτρονικά συστήματα.

   3) Παράγουν σχεδιαστικές προδιαγραφές για μηχανοτρονικά συστήματα.

   4) Αναλύσουν μηχανοτρονικά συστήματα με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων ή/και τη χρήση ΗΥ.

   5) Σχεδιάσουν και επανασχεδιάσουν ελεγκτές για μηχανοτρονικά συστήματα.

   6) Αξιολογήσουν τη φύση ενός μηχανοτρονικού συστήματος και να ελέγξουν την συμπεριφορά του.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • David M. Auslander - Carl J. Kempf . ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ.
  • Dorf Richard C.,Bishop Robert H. Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Mechatronics
  • IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.