Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Κωδικός Μαθήματος: 4502
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση με Η/Υ
Εξάμηνο: 08 (Εαρινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στο μηχανολογικό σχέδιο που αφορά άμεσα στους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα) και εργαστηριακές διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα) που αποτελούν εξάσκηση πάνω σε βασικά θέματα, προβλήματα και μεθοδολογίες που συναντώνται στο μηχανολογικό σχέδιο.

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες τεχνικής επικοινωνίας, στοιχεία και βασικοί κανόνες κατασκευής ενός τεχνικού σχεδίου, είδη τεχνικού σχεδίου.
 • Προβολές, κανόνες και περιορισμοί της τεχνικής αναπαράστασής τους.
 • Σχεδίαση τομών.
 • Κανόνες διαστασιολόγησης.
 • Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας.
 • Σχεδίαση τεχνικών σχεδίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάγνωση και ερμηνεία τεχνικού σχεδίου.

Το μάθημα αποβλέπει ο κάθε φοιτητής/τήτρια να

 • Αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να αναλύσει και να αναγνώσει σχέδια βιομηχανικών προϊόντων,
 • Αντιληφθεί τον 3Δ χώρο και την αποτύπωση του στις δύο διαστάσεις,
 • Μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σχεδιαστικές απαιτήσεις ενός προϊόντος,
 • Μπορεί να οργανώσει ένα σχέδιο ώστε να μπορεί να μεταδώσει τη σχεδιαστική του ιδέα,
 • Γνωρίσει σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης με Η/Υ για την σχεδίαση ενός τεχνικού σχεδίου,
 • Είναι σε θέση, με την βοήθεια του Η/Υ, να συνδυάσει την δημιουργική διαδικασία σχεδίασης ενός προϊόντος με την ανάπτυξη πρακτικών και χρήσιμων σχεδιαστικών λύσεων.

Εγχειρίδια του μαθήματος

 • Μηχανολογικό Σχέδιο και Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας, Στ. Α. Μαυρομάτης, Εκδόσεις ιδίου.
 • Μηχανολογικό Σχέδιο, Α. Αντωνιάδης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006, Θεσσαλονίκη.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • Τεχνικό Σχέδιο, M. Heinzler, B. Leopold, E. Maier, K. Scilling, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ), 1996, Αθήνα.
 • Τεχνικό Σχέδιο, Ράκας Νικόλαος Χ, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε, 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ, Allmannberger – Klauke M., Peschel P., Reinecke HJ., Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ), 1999, Αθήνα.
 • Technical Sketching with an Introduction to AutoCAD, Dale H. Besterfield, Robert E. O'Hagan, Prentice Hall, 4 edition, 2006.
 • Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design)», Kevin Henry, Laurence King Publishers, 2012.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Computer Aided Design
 • Computer Aided Geometric Design
 • Computers & Graphics
 • Geometric Modeling
 • Computer Aided Design & Applications
 • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
 • Visual Computer
 • ACM Transactions on Graphics