Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Παναγιώτης Κυριακουλάκος
Κωδικός Μαθήματος: 8902
Διδακτικές Μονάδες: 7
Μονάδες ECTS: 8
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 07 (Χειμερινό)
Ώρες: 1 ώρα θεωρία

Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη απασχόληση που διαρκεί 4 εβδομάδες. Οι φοιτητές συνεργάζονται με τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συμπληρώνουν εβδομαδιαίες αναφορές με την πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθμολογεί. Στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές προετοιμάζονται κατάλληλα μέσω ειδικών σεμιναριακών διαλέξεων για τη βέλτιστη παρουσία τους στους εργασιακούς χώρους. Σκοπός είναι o φοιτητής να αποχτήσει εμπειρία συμμετέχοντας στον οργανωτικό ιστό ενός επαγγελματικού φορέα υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες και πάνω σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει ουσιαστικά 3 στάδια:

 

1. Σεμινάριο Επαγγελματικής Προετοιμασίας

 • Εγγραφή στο Σεμινάριο και σύστημα ΑΤΛΑΣ (Εργασία 1)
 • Εκπαίδευση και δημιουργία Σύντομου Βιογραφικού Σημειώματος (Εργασία 2α) και Συνοδευτικής Επιστολής (Εργασία 2β)
 • Εκπαίδευση τρόπου παρουσίασης των γνώσεων και δεξιοτήτων μας σε συνεντεύξεις εργασίας/επιλογής προσωπικού & συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (Εργασία 3)
 • Αναζήτηση θέσεων από τους υποψήφιους ασκούμενους και συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης για την ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις ή για τη συμβουλή επί θέσεων που βρίσκουν οι ίδιοι

 

2. Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης

 • Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Φοιτητή-Φορέα-ΕΛΕ Πανεπιστημίου (Εργασία 4).
 • Επιλογή Επιβλέποντα βάση αντικειμένου Πρακτικής
 • Απόκτηση αριθμού ασφαλισμένου & τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή αμοιβής, Συμπλήρωση ΥΔ στοιχείων (Εργασία 5)
 • Συμπλήρωση εβδομαδιαίας αναφοράς προόδου (Εργασία 6) • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του προγράμματος (Προαιρετική για όσους ασφαλίζονται μέσω Τμήματος και όχι από τον ΕΛΕ)
 • Υπογραφή βεβαίωσης από το φορέα για το διάστημα απασχόλησης. (Εργασία 7)

 

3. Εξέταση & Ολοκλήρωση Διαδικασιών

 • Συνεργασία με τον επιβλέποντα, διόρθωση εβδομαδιαίας αναφοράς
 • Προφορική ανοικτή παρουσίαση της ΠΑ και βαθμολόγηση
 • Καταβολή αμοιβής Πρακτικής Άσκησης

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι αποκτούν γνώσεις σύνταξης βιογραφικού, προετοιμασίας συνέντευξης για εργασία, διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών για πρόσληψη και αποκτούν εμπειρία συμμετοχής σε εργασιακό περιβάλλον και υλοποίησης έργων στο πλαίσιο ενός φορέα. Μαθαίνουν επίσης να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του έργου τους και να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης των ιδίων και όλων των συνιστωσών της πρακτικής άσκησης.

Προτείνονται διδακτικά εγχειρίδια στο μάθημα, αλλά το κυρίως παιδαγωγικό υλικό είναι αναρτημένο στα έγγραφα της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης eclass.