Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ο Οδηγός Σπουδών του τμήματος περιγράφει την δομή του προγράμματος, το περίγραμμα των μαθημάτων, θέματα κανονισμού σπουδών και κανονισμού διπλωματικών εργασιών. Ο οδηγός σπουδών ανανεώνεται κάθε χρόνο ώστε να αντανακλά αλλαγές σε μαθήματα (π.χ. νέα μαθήματα, αλλαγές εξαμήνων, κ.α.), σε διδάσκοντες, σε κανόνες φοίτησης, κ.α. Στην περίπτωση αλλαγών του προγράμματος, ο οδηγός περιλαμβάνει και τις μεταβατικές διατάξεις για φοιτητές παλαιότερων ετών.