Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων εντάσσονται στα παρακάτω Ερευνητικά Εργαστήρια:

Δείτε επίσης τα έργα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από το τμήμα. Για να δείτε στοιχεία για την έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του τμήματος μπορείτε να κατευθυνθείτε στο προσωπικό του τμήματος και στη συνέχεια στις προσωπικές σελίδες καθηγητών, λεκτόρων και διδασκόντων.

Για την εκπόνηση έρευνας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα στην ενότητα 'Σπουδές'. 

Για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.