Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Τα τελευταία χρόνια το τμήμα οργανώνει θερινά σχολεία σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της σχεδίασης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Τα θερινά σχολεία αποτελούν μια ευκαιρία επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για επαγγελματίες απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Σε κάποια από τα θερινά σχολεία γίνονται δεκτοί και ξένοι φοιτητές ενώ υπάρχει και συμμετοχή καθηγητών του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά.

 

2019

 • Industrial Product Design and Concept Development - PRODECT2019

2018

2017

2016

2015

 • Industrial Product Design and Concept Development  (PRODECT 2015), 06-13 Ιουλίου 2015.
 • Extended Arts  (XARTS 2015), 09-19 Ιουλίου 2015.
 • Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων 'Ψηφιακός Πολιτισμός', 15-27 Ιουλίου 2015.
 • Interaction Design & User Experience (IDUX 2015), 24 Αυγούστου - 05 Σεπτεμβρίου 2015. 
 • 1ο Διεθνές Εργαστήριο Ανακύκλωσης Πλαστικού και 3Δ Εκτύπωσης 'The New Raw Plastic', 05-13 Σεπτεμβρίου 2015. 

2014

2013

 • Advanced technologies in Product Design, Engineering and Manufacturing, 1-11 July, 2013. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος.
 • Extended Arts, 11-21 July 2013. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
 • Simplifying Complex Information: the design of understandable, accessible and meaningful information, 29th September - 4th October 2013, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος.
 • Emerging Theories, Methodologies and Applications in the area of Design: Sustainability & Service Design, 16-28 September 2013. Erasmus Intensive Programme. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος.
 • Επίσης το τμήμα συμμετείχε στο θερινό σχολείο: Educational uses of 3D Graphics-Virtual Reality - SSVR '13, 15th - 27th July 2013, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.  

2012

 • Emerging Theories, Methodologies and Applications in the area of Design: Sustainability & Service Design, 17-30 September 2012. Erasmus Intensive Programme. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος.