Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

photo of Panayiotis Koutsampasis, head of dpsd department, university of the aegean

Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πανεπιστημιακό ίδρυμα που βρίσκεται σε έξι νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας, έχει συνεχείς διακρίσεις και στέκεται ψηλά στις διεθνείς αξιολογήσεις. Είναι ο κύριος φορέας επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας του Αρχιπελάγους , ενώ έχει σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου, και όχι μόνο.

Σας καλωσορίζω στην Ερμούπολη της Σύρου, στο διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων, και στην πόλη που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά, ναυτιλιακά και εμπορικά κέντρα στη Μεσόγειο στην περίοδο μετά την Ελληνική Επανάσταση και ως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Παράλληλα, το νησί ήταν σημαντικό κέντρο πολιτισμού με την ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, τυπογραφείων, του θεάτρου Απόλλων, πολιτιστικών λεσχών, ενώ μέχρι σήμερα είναι γνωστό για το πολιτιστικό του πρόγραμμα τους καλοκαιρινούς μήνες (φεστιβάλ, συναυλίες, θέατρο, κ.α.). Για παράδειγμα, το 1ο Γυμνάσιο Σύρου είναι ένα ιστορικό κτήριο στο κέντρο της Ερμούπολης όπου λειτούργησε το πρώτο (6τάξιο) Γυμνάσιο της σύγχρονης Ελλάδας το 1833 που φιλοξενούσε για πολλά χρόνια μαθητές από τον Ελλαδικό χώρο. Από το έτος 2007, όταν και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του, αποτελεί το βασικό κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με πολλαπλές χρήσεις.

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα μας είναι πρωτοπόρο στις σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης Μηχανικών Σχεδίασης στην Ελλάδα. Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Η σχεδίαση (Design) είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη, τη σκέψη και την πράξη. Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μηχανικός σχεδίασης είναι σε θέση να συμβάλει στην αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και έχουν αξία για τη βιώσιμη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος ξεκίνησε το έτος 2000. Από τότε και μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα σπουδών εξελίσσεται και συμβαδίζει με τις πλέον καινοτόμες τάσεις και τα προγράμματα που προσφέρονται σε διεθνή αναγνωρισμένα ιδρύματα στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Η δομή του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, μαθήματα στούντιο, πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία, και τρεις γνωστικές κατευθύνσεις που προσφέρουν ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων που καλύπτουν ευρύτερα εφαρμογές του Design.

Το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος απαρτίζεται από καθηγητές (μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)) με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, συνεργαζόμενους συμβασιούχους διδάσκοντες, και μέλη ειδικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού, σε γνωστικά αντικείμενα που πλαισιώνουν τις επιστήμες της σχεδίασης και του μηχανικού.

Στο Τμήμα παράγεται ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου, το οποίο χαίρει διεθνούς αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται και για τον εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού στα επιμέρους επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών. Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και συμβάλλουν στην έρευνα και την ολοκληρωμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτητών/τριών μας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της εθνικής οικονομίας. Σε έρευνα που εκπονήθηκε το 2020 σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων από ελληνικά ΑΕΙ, διαπιστώθηκε ότι, περίπου το 91.5% των αποφοίτων μας έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή συνεχίζει σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος κατέχουν θέσεις σε design studios, είναι στελέχη και συνεργάτες εταιριών παραγωγής προϊόντων και συστημάτων, προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα συμβουλευτικής ως προς τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και εκπονούν διδακτορική έρευνα στο χώρο της σχεδίασης, ενώ κάποιοι απόφοιτοι και κάτοχοι διδακτορικού πλέον διδάσκουν σε πανεπιστημιακά προγράμματα σχετικά με το design στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, φοιτητές και απόφοιτοι έχουν καταφέρει πλήθος βραβεύσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς σχεδίασης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.

Το Τμήμα έχει άριστες εξωτερικές αξιολογήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως έχει σημαντική συμβολή στη «δημιουργία κοινότητας σχεδιαστών στην Ελλάδα» (εξωτερική αξιολόγηση, ΑΔΙΠ, 2012) καθώς και ότι «κρίνοντας από τη μέχρι σήμερα καριέρα των αποφοίτων του, το Τμήμα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα… οι κύριοι παράγοντες αυτής της επιτυχίας βρίσκονται στην διεπιστημονικότητα, την ευελιξία, το ανοιχτό μυαλό και ικανότητα προσαρμογής». (πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ΕΘΑΑΕ, 2021).

 

Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Πρόεδρος Τμήματος