Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Τζένη Δαρζέντα
Κωδικός Μαθήματος: 6203
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 05 (Χειμερινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια νέα προσθήκη στον οδηγό σπουδών, αποτελεί όμως κεντρικό πυλώνα για την κατεύθυνση της Σχεδίασης Υπηρεσιών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια του μαθήματος, θα μάθουν για την σημασία των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες καθώς και το πώς μπορεί η σχεδίαση να συνδράμει στις υπηρεσίες μέσω της παροχής αξίας τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πάροχους των υπηρεσιών.

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές ένα ευρύ περιβάλλον στην σχεδίαση υπηρεσιών καθώς το τοποθετεί γύρω από αλλά πεδία όπως η επιστήμη του management και η επιχειρησιακή έρευνα μεταξύ άλλων. Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην χρήση εργαλείων και τεχνικών της σχεδίασης υπηρεσιών σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX) και δημιουργία παραγωγικότερων οργανισμών. Οι φοιτητές διδάσκονται θεωρητικούς κανόνες και μοντέλα που ενισχύουν την καλή κατανόηση των αναδυόμενων τάσεων στο πεδίο όπως η σχεδίαση υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα, η κοινοτική σχεδίαση, η κοινωνική καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσω αυτής της ευαισθητοποίησης οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν νέες προσεγγίσεις ενώ αυτές εμφανίζονται και να κατανοήσουν ποια εργαλεία υπάρχουν για την δημιουργία υπηρεσιών.

Οι φοιτητές θα:

 • Κατανοήσουν την σημασία των υπηρεσιών στην σύγχρονη οικονομία, τα πεδία εφαρμογής και νέες κατευθύνσεις
 • Μάθουν την ιστορία της σχεδίασης υπηρεσιών, της επιστήμης των υπηρεσιών και την συνεισφορά της θεωρίας συστημάτων στα παραπάνω
 • Αποκτήσουν μια βαθιά κατανόηση των υφιστάμενων μοντέλων και θεωριών που χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση υπηρεσιών.
 • Χρησιμοποιούν άνετα σχεδιαστικές μεθόδους και εργαλεία της σχεδίασης υπηρεσιών
 • Ευαισθητοποιηθούν στις υφιστάμενες και αναδυόμενες διαστάσεις της σχεδίασης υπηρεσιών, όπως η σχεδίαση για τοις δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικών καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Εγχειρίδια του μαθήματος:

 1. Randall, D., Harper, R., Rouncefield, M. Fieldwork for Design Theory and Practice, Springer Verlag, 2007
 2. Fitzsimmons, J, Fitzsimmons, M. Service Management McGraw-Hill, 2013:

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 1. Meroni, A.Sangiorgi, D. Design for Services, Gower, 2011
 2. Schneider, J. Stickdorn, M. This is Service Design Thinking Bispublishers 2013
 3. Flood, R.L. & Jackson, M.: Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, Wiley, 1991
 4. Bitner, M.J., Ostrom, A.L., Morgan, F.N. (2008) Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation in California Management Review 50: 9 (3): 66-94
 5. Polaine, A., Reason, B., Løvlie, L. Service Design: from insight to implementation Rosenfeld, 2013
 6. Young, L : From Products to Services Wiley 2008
 7. Moritz, S : Service Design Practical Access to an evolving field, KISD 2010
 8. Miettinen,S. Valtonen, A. (eds) Service Design with Theory: Discussions on Change, Value and Methods Lapland 2012