Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η Φοιτητική Μέριμνα είναι η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου που ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωση των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την επισκέπτεστε ή θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ανανεώσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, η περίθαλψη, τα συγγράμματα και οι υποτροφίες.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας για την ελάχιστη διάρκεια σπουδών (δηλαδή 5 χρόνια) και για επιπλέον 2 χρόνια εφόσον δεν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας.

 

Κατηγορίες Φοιτητικής Μέριμνας

Ακολουθούν οι επί μέρους κατηγορίες φοιτητικής μέριμνας με παραπομπές στις αντίστοιχες κεντρικές σελίδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες. 

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Να σημειωθεί επίσης, πως σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται εξειδικευμένη περίθαλψη ή/και συμβουλευτική υποστήριξη από τις:

  • κα Βασιλική Μαυρουδή, Ψυχολόγος: ώρες επισκέψεων κάθε Παρασκευή 09:00-11:15 στο Νοσοκομείο Σύρου (τηλ. επικοινωνίας 22813-60526)
  • κα Σοφία Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος: μετά από ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία (τηλ. ραντεβού 22813-60523)
  • κα Καλαντζή Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργό, διοργανώτρια ανοιχτών διαλέξεων σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας (τηλ.22813-60343)

 

Κάρτα Προνομίων

Η «Κάρτα Ειδικών Προνομίων» είναι το προϊόν μίας δράσης που υλοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο την εξασφάλιση οικονομικών ελαφρύνσεων προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω της σύναψης συμφωνιών με επιχειρήσεις και καταστήματα στις πόλεις όπου εδρεύουν Μονάδες του Ιδρύματος.

Επιδεικνύοντας είτε την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) είτε την κάρτα της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες σε συμβεβλημένα καταστήματα.

Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

Το τμήμα ακολουθεί τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για ειδικές κοινωνικές ομάδες ως προς την εισαγωγή στο τμήμα ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καθώς και θέματα ειδικών ρυθμίσεων για παρακολούθηση μαθημάτων και εξετάσεις.  

Οι φοιτητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία γνωμάτευση σε ισχύ από αρμόδιο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης).

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις: Σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ΠΔ 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α’) οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στον. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Οι φοιτητές / τριες οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση στη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και να την επιδεικνύουν στον/στην διδάσκοντα/ουσα πριν την εξέταση του μαθήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ή να επικοινωνήσετε με το παράρτημα Σύρου: 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σύρου

Κωνσταντινουπόλεως 1-2
84 100, Ερμούπολη - Σύρος
Τηλ.: 22810-97025, 22810-97008
E-Mail: merimna [papaki] syros [teleia] aegean [teleia] gr