Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Κωδικός Μαθήματος: 10903
Διδακτικές Μονάδες: 26
Μονάδες ECTS: 30
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 10 (Εαρινό)

Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων και αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα. Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Κρίση της εργασίας από τριμελή εξεταστική επιτροπή και δημόσια παρουσίαση. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο

-

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει διεπιστημονικές γνώσεις, σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός ερευνητικού ερωτήματος ή προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν καθώς και την σχεδιαστική πρόταση ή αντιμετώπιση του.

Εξαρτάται από το θέμα της εργασίας