Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις γνωστικές κατευθύνσεις του είναι η Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Interaction Design), η Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design) και η Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design).

Οι τρεις γνωστικές κατευθύνσεις, δεν αποτελούν μια κάθετη εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εφαρμογές αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα γνωστικά υπόβαθρα που συνολικά υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το παρεχόμενο γνωσιακό προφίλ του Τμήματος, προσφέροντας έτσι στον φοιτητή ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο εργαλείων που καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του Design.