Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Τζένη Δαρζέντα
Κωδικός Μαθήματος: 7333
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 8
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση Υπηρεσιών
Εξάμηνο: 09 (Χειμερινό)
Ώρες: 6 ώρες εργαστήριο

Το μάθημα Στούντιο 7γ είναι το ένα από τα τρία μέρη της σειράς των Στούντιο 7x επικεντρωμένο στην κατεύθυνση της Σχεδίασης Υπηρεσιών. Αποτελεί μια πρακτική εκπαιδευτική διαδικασία που ολοκληρώνει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων κορμού αλλά και ειδικότερα και της 3ης κατεύθυνσης (Σχεδίαση Υπηρεσιών).

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σχεδίασης υπηρεσιών μέσω της σχεδίασης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που σχετίζεται με θέματα πραγματικού κόσμου αλλά προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας τύπου «στούντιο».

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή διαπραγματεύεται και θέματα της εμπειρίας χρήστη καθώς και του branding της υπηρεσίας. Βασικό εκπαιδευτικό βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή του θέματος που γίνεται σε πλαίσιο δημιουργικής συνεργατικότητας εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών και λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο εύρος περιορισμών και απαιτήσεων.

Βασικά μαθησιακά τμήματα του μαθήματος είναι:

 • Η χρήση μεθόδων και εργαλείων αναγνώρισης του προβληματικού χώρου και των διαφορετικών συμμετεχόντων στο σχεδιαστικό πρόβλημα.
 • Η δημιουργία «προτάσεων αξίας» με βάση την αξία σε χρήση. Η αναγνώριση των καταλλήλων εργαλείων σχεδίασης για το project.
 • Η σχεδίαση εμπειρίας χρήστη.
 • Το branding.
 • Η χρήση της γενικευμένης επαναληπτικής διαδικασίας σχεδίασης, προτυποποίησης και αξιολόγησης βασισμένα στη γνωστή μεθοδολογία «Συμμετοχική έρευνα δράσης» (Participatory action research)

Οι φοιτητές: 

 • θα μπορούν να εφαρμόζουν σχεδιαστικές μεθόδους για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών.
 • Θα εξασκούνται δημιουργικά στην προτυποποίηση υπηρεσιών
 • Θα αξιολογούν πρωτότυπα με επίκεντρο την κοινότητα χρηστών
 • Θα αναπτύσσουν επιχειρηματικά μοντέλα γύρω από την παραγωγή αξίας σε χρήση
 • Meroni, A.Sangiorgi, D. Design for Services, Gower, 2011
 • Schneider, J. Stickdorn, M. This is Service Design Thinking Bispublishers
 • Polaine, A., Reason, B., Løvlie, L. Service Design: from insight to implementation Rosenfeld, 2013
 • Moritz, S : Service Design Practical Access to an evolving field, KISD 2010 10.
 • Manzini, E. Design, when everybody designs. MIT press, 2015

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Touchpoint
 • Design Issues
 • journal of service research