Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το προσωπικό του τμήματος έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2020-2023: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Νοτίου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
 • 2020-2023: Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Νοτίου Αιγαίου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
 • ΑΡΙΣΤΕΙΑ: "Ανάπτυξη οικονομικών και υψηλής ακρίβειας εργαλείων σχεδίασης και μηχανικής με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση παραμέτρων που αφορούν στην άνεση των υποδημάτων", 2013-2015.
 • SMILIES: Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454, 2009-2012.
 • IST BenToWeb “Benchmarking Tools and Methods for the Web”, E.E., 2005-2007.
 • IST Network of Excellence: IDCnet “Inclusive Design Curriculum network”, 2002-2004.
 • IST IRIS “Incorporating Requirements of People with Special Needs or Impairments to Internet-based Systems and Services”, IST-1999-20758, 2000-2003.
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ “Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα” «Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Βιομηχανικού Προϊόντος: Γεωμετρικά/Πληροφοριακά Μοντέλα και Μέθοδοι για Αλληλεπιδραστικό Σχεδιασμό», Συνεργαζόμενος Φορέας: Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΗΠΑ., ΥΠΕΠΘ 8/11/2002 – 31/12/2006.
   

Μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα  

 • Marine Traffic. Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα Marine Traffic υλοποιήθηκε ως ένα ακαδημαϊκό, ανοικτό έργο. Στόχος του είναι η αξιοποίησή του σε ερευνητικές εφαρμογές, η μελέτη και σχεδίαση αλληλεπιδραστικών πληροφοριακών συστημάτων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κυκλοφορία των πλοίων και για τις ραδιο-τηλεπικοινωνίες.
 • Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση. Από το 2011 και μετά το τμήμα έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί εικονικό κόσμο (στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open Sim) όπου διεξάγονται μαθήματα, συναντήσεις και πειράματα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των εξαμηνιαίων μαθημάτων, θερινών σχολείων, κ.α.  
   

Εκπαιδευτικά έργα 

 • 2018-2021: Design and Innovation Capacity Building in India / DESINNO, Erasmus+ Capacity Building, Grant agreement 598404-EPP-1-2018-1-IN-EPPKA2-CBHE-JP - ENV2 (Co-funded by Erasmus+ Program of the EU). Περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη σελίδα

   
  desinno project logo eu logo
 • 2019-2022: SciLED-Footwear in the 21st century: New skills for the design of drastically improved comfort, sustainable, fashion-oriented and scientifically-led footwear products, Erasmus+ Knowledge Alliance, PROJECT NUMBER – 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA (Co-funded by Erasmus+ Program of the EU).

   
  SCILED project eu logo
 • MOOCAP (MOOCs for Accessibility Partnership). Α pan-european Erasmus+ project aiming to provide an online course authored by accessibility experts in nine universities.
 • Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου: Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο διοργανώνει σημαντικό αριθμό θερινών σχολείων, κάποια εκ των οποίων γίνονται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης. Περισσότερα εδώ.

Αναπτυξιακά έργα

 • Υποστήριξη ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιγαίου, 2007 – σήμερα.
 • Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής – ΠΕΕΠ, υποστήριξη διαδικασιών για την Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στο χώρο του Αιγαίου, στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, 2008.
 • Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Υλοποίηση και Λειτουργία για την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τους νομούς: Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου 
 • Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, EDUnet-3: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
 • «'Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων»
 • Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
 • Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων (Δημιουργία Help Desk) στους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων)
 • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ασύρματη σύνδεση σχολικών μονάδων
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου
 • Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου