Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το ΤΜΣΠΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ συνεργαζόμενο με το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φροντίζει για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων. Χάρη στο πρόγραμμα κινητικότητας, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή να κάνουν πρακτική άσκηση στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και τις διασυνδεδεμένες χώρες, καθώς επίσης και σε ορισμένες τρίτες χώρες, με τις οποίες συμβάλλεται ακαδημαϊκά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης βραχείας διάρκειας, πάντα μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται από το Γραφείο ERASMUS.

Η μεγάλη ζήτηση σε θέσεις πρακτικής από τους φοιτητές του τμήματος έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή ενός σημαντικού αριθμού θέσεων πρακτικής Erasmus στο τμήμα. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που ξεκινούν μια εξάμηνη πρακτική στο εξωτερικό η οποία στην συνέχεια εξελίσσεται σε εφαλτήριο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην χώρα υποδοχής. Οι επιλεγέντες για Πρακτική ERASMUS από το ΤΜΣΠΣ σχεδόν διπλασιάστηκαν (21 έναντι 11 το 2017). Η Πρακτική ERASMUS μπορεί να υλοποιηθεί και μετά το πέρας των σπουδών, αρκεί να έχει υποβληθεί αίτηση όσο ακόμα διαρκούν οι σπουδές του φοιτητή στο Τμήμα. Επίσης, η Πρακτική παρουσιάζει την ευελιξία επιλογής οποιασδήποτε επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι σπουδές προϋποθέτουν την ύπαρξη συμφωνίας κινητικότητας μεταξύ των Πανεπιστημίων για να γίνει δεκτός ο φοιτητής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτή η υπογραφή νέων συμφωνιών, αλλά η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα, οπότε καλό είναι να επιλέγονται για σπουδές Πανεπιστήμια που έχουν ήδη συμφωνία κινητικότητας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (περισσότερες πληροφορίες στην κεντρική ιστοσελίδα Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Το ΤΜΣΠΣ υποδέχεται επίσης διδάσκοντες και φοιτητές από τα Πανεπιστήμια που είναι συνδεδεμένα με συμφωνία κινητικότητας και προσφέρει περιορισμένο αριθμό μαθημάτων ατην αγγλική γλώσσα για εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS. Ταυτόχρονα, όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Τμήμα μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και τα εργαστήρια των διδασκόντων που επιλέγουν να έλθουν στη Σύρο στο πλαίσιο συμφωνιών κινητικότητας. Οι διαλέξεις γίνονται συνήθως στην αγγλική γλώσσα. Μέσω του Προγράμματος ERASMUS, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης ειδικών δράσεων με συμμετοχή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όπως το θερινό σχολείο Susede (Sustainable Service Design), το οποίο παρακολούθησαν φοιτητές από το ΤΜΣΠΣ και τέσσερα ακόμα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Koeln School of Design, Lancaster University, Politecnico di Milano, Delft University). Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται μέσω των δράσεων κινητικότητας και για το λόγο αυτό το Τμήμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και του προσωπικού στις δράσεις αυτές.

  • Λίστα μαθημάτων που προσφέρονται στο πρόγραμμα Erasmus, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.