Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Νέα / Ανακοινώσεις

Design Matters !

Design Matters !

To φυλλάδιο με τίτλο "Design Matters!" αποτελεί την έκφραση μιας δημιουργικής προσπάθειας για την προβολή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το φυλλάδιο αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη του Τμήματος, παρουσιάζει τη δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, τα πεδία δραστηριότητας των ερευνητικών του εργαστηρίων, καθώς και στοιχεία για τη σταδιοδρομία και διακρίσεις που έχουν λάβει απόφοιτοί του. 

Γνωριμία με το Τμήμα

Γνωριμία με το Τμήμα

Το αντικείμενο του Τμήματός μας είναι η ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.

 Η εκπαιδευτική του λειτουργία ξεκινά από το 2000 και συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε διεθνή αναγνωρισμένα ιδρύματα στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Τι είναι ο Μηχανικός Σχεδίασης;

Τι είναι ο Μηχανικός Σχεδίασης;

Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων απαιτεί νέες ειδικότητες που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και την ικανότητα εφαρμογής της για το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών.

Γνωστικές Κατευθύνσεις

Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
(1η Κατεύθυνση)

Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων

Σύντομα δεν θα νοείται ‘προϊόν’ ή υπηρεσία χωρίς τη συνύπαρξη Η/Υ στη δομή τους. Η επερχόμενη διαδραστική τηλεόραση, οι δικτυωμένες έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνες συσκευασίες (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), δεν είναι ακραία παραδείγματα αλλά μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ.

Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)
(2η Κατεύθυνση)

Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)

Η δυνατότητα υποστήριξης της σχεδίασης μέσω Η/Υ εκτοξεύτηκε στα ύψη όταν έγινε πλέον δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ένα συγκεκριμένο προϊόν προσομοιώνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής του, και κυρίως αυτό που αντιστοιχεί στο παραδοσιακό engineering.

Σχεδίαση Υπηρεσιών
(3η Κατεύθυνση)

Σχεδίαση Υπηρεσιών

Η προφανώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και δημιουργίας νέων προϊόντων και συστημάτων, απαιτεί και την απόκτηση οριζόντιας γνωστικής πλατφόρμας προσδιορισμού του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην τρίτη κατεύθυνση η οποία, εκτός των άλλων, κατευθύνει την ομογενοποίηση της γνώσης που απαιτεί η διαχείριση του κύκλου ζωής της σχεδίασης.

Ερευνητικά Εργαστήρια


 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Εικονικοί κόσμοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διάχυτος υπολογισμός (ubiquitous computing)
 • Φυσικές διεπαφές χρήστη
 • Φυσικός υπολογισμός (physical computing)
 • Πληροφορική Κινηματογραφία (Animation)
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
 •  

 • Πολυπλοκότητα Αλληλεπιδραστικών Οργανώσεων
 • Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
 • Συστημική Θεωρία & Αυτό-οργάνωση
 • Σχεδίαση Υπηρεσιών
 • Σχεδίαση Κοινωνικής Καινοτομίας
 • Σχεδίαση για Όλους
 • Σχεδίαση Πληροφορίας
 • Αειφόρος Σχεδίαση
 • Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

 • Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design)
 • Γραφικά Η/Υ
 • Παραμετρική Σχεδίαση και Γεωμετρική Μοντελοποίηση
 • Μηχανική Υλικών
 • Εργονομία
 • Σχεδίαση Σκίτσου
 • Μηχανοτρονικά και Ρομποτικά Συστήματα
 • Σχεδίαση Κίνησης
 • Αντίστροφη Μηχανική
 • Ταχεία Πρωτοτυποποίηση

 

 • Σχέδιο
 • Χρωματική Σύνθεση
 • Έντυπη Τέχνη
 • Τρισδιάστατες Κατασκευές
 • Video - Animation
 • Installation Art
 • Φωτογραφία
 • Ιστορία της Τέχνης και του Design
 •  
 •  
 •  

 • Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη & βελτιστοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών
 • Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα
 • Nαυτιλιακή πληροφορική & ναυτικές τεχνολογίες
 • Ρομποτικά συστήματα εφοδιαστικής
 • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Τεχνητή νοημοσύνη & επιστήμη δεδομένων
 • Σχεδίαση προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με στόχο την έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές

Εκδηλώσεις