Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Όχι, δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα για εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ).
Σύμφωνα με το ΦΕΚ:345/07.02.2020 τ. Β΄ το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κατατάσσεται στα επιστημονικά πεδία: 2-Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και 4: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Η Σχεδίαση (design) προϊόντων και συστημάτων. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι Μηχανικοί Σχεδίασης. Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν θεραπεύεται από άλλο ΑΕΙ στην Ελλάδα. Βλ. επίσης: την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (υπό την αιγίδα της ΑΔΙΠ), μια συλλογή από άρθρα και αφιερώματα για το τμήμα, διακρίσεις και βραβεύσεις φοιτητών και αποφοίτων μας. Γενικές πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να βρείτε και στο αντίστοιχο λήμμα (Design Engineer) στην Wikipedia. 
Το ΤΜΣΠΣ είναι 5ετούς φοίτησης, όπως όλα τα τμήματα Μηχανικών στην Ελλάδα.