Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή του εκάστοτε εξαμήνου και εντός τακτής προθεσμίας που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής studentweb, στην οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε κάθε εξάμηνο. Με τη δήλωση μαθημάτων ο/η φοιτητής/φοιτήτρια κατοχυρώνει επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των δηλωθέντων μαθημάτων και παραλαβής των αντίστοιχων διδακτικών συγγραμμάτων.

Τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές.

Για κάθε εξάμηνο υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου και η δεύτερη το Σεπτέμβριο πριν την έναρξη του επόμενου χειμερινού εξαμήνου.

Χρήσιμα Αρχεία