Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο και την δραστηριότητά του μπορείτε να βρείτε στην εξειδικευμένη σελίδα του εργαστηρίου.

 

ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου (21.12.2022)

Γενική Περιγραφή και Αποστολή (mission statement)

Σκοπός του εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών» - Smart Move είναι η υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται με τις φάσεις σχεδίασης και βελτιστοποίησης ενός ευφυούς συστήματος μεταφορών. 

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών της πληροφορικής, της ρομποτικής και των επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων. Τα ευφυή συστήματα μεταφορών έχουν εφαρμογή σε χερσαία, θαλάσσια και εναέρια συστήματα μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία ατόμων και εμπορευμάτων.   

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του εργαστηρίου Smart MOVE εστιάζει στην προαγωγή της γνώσης και  ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, σε θέματα που αφορούν:

 • Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών.
 • Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα.
 • Nαυτιλιακή πληροφορική & ναυτικές τεχνολογίες.
 • Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων εφοδιαστικής.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης δεδομένων και συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων της ευφυούς κινητικότητας.
 • Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών  με στόχο την έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές.

 

Ως προς το εκπαιδευτικό σκέλος, το εργαστήριο καλύπτει ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων του Τμήματος. Μέσω του εργαστηρίου Smart Move, οι φοιτητές/ήτριες του τμήματος εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες που θα συναντήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το εργαστήριο υποστηρίζει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Παράλληλα το εργαστήριο υποστηρίζει μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, θερινά σχολεία, συμβουλευτικά ή αναπτυξιακά έργα και μελέτες, αποφοίτους, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

 

Οι στόχοι και οι υπηρεσίες του εργαστηρίου SMART MOVE αναλύονται ως εξής:

 • Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα που προσδιορίζονται παραπάνω.
 • Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας.
 • Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και τη βιομηχανία με στόχο τη προώθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 • Την παροχή υπηρεσιών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηριου, ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και συνεισφέροντας στην προώθηση των στόχων του Ιδρύματος.
 • Τη συνεισφορά και διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

 

Η έρευνα του εργαστηρίου αφορά σε σύγχρονα θέματα από τους επιστημονικούς χώρους:

 • Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών.
 • Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα.
 • Nαυτιλιακή πληροφορική & ναυτικές τεχνολογίες.
 • Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων εφοδιαστικής.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης δεδομένων και συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων της ευφυούς κινητικότητας.
 • Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών  με στόχο την έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές. 

 

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 

Ο ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από ερευνητικά σκάφη, υποβρύχια και εναέρια οχήματα καθώς και εργαλεία μετρήσεων πεδίου. 

 

 

 

Μέλη Εργαστηρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής