Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Βασίλειος Μουλιανίτης
Συν-Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: 9503
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2)
Κατεύθυνση: Σχεδίαση με Η/Υ
Εξάμηνο: 08 (Εαρινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Κατηγορίες συστημάτων παραγωγής, Κύκλος ζωής προϊόντος, Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας , Χωροταξικός σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής, Προσδιορισμός θέσης εγκατάστασης συστήματος παραγωγής, Σχεδιασμός δυναμικότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγή σε θέματα παραγωγής, Χύτευση μετάλλων, Μορφοποίηση-Διαμόρφωση, Κατεργασίες, Συναρμογές, Επιφανειακές κατεργασίες.

 • Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα, τη θεωρία συστημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός των θέσεων παραγωγής και σχεδιασμός των μεθόδου παραγωγής
 • Εισαγωγή στη διαχείριση έργων, οικονομική ανάλυση έργου και κύκλος ζωής έργου
 • Πληροφοριακό σύστημα έργου, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και ανάλυση δραστηριοτήτων
 • Διάγραμμα GANTT, τεχνική PERT και μέθοδος CPM (προσδιορισμός κρίσιμου μονοπατιού)
 • Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών διαμόρφωσης
 • Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών αφαίρεσης υλικού
 • Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών προσθήκης υλικού
 • Διαστατική μετρολογία και επιθυμητή ποιότητα προϊόντος
 • Σχεδιασμός προϊόντος και Σχεδίαση με χρήση Η/Υ (CAD)
 • Σχεδιασμός θέσης παραγωγής και μεθόδων παραγωγής και Παραγωγή με χρήση Η/Υ (CAM)
 • Σχεδίαση προϋπολογισμού, κόστους και χρόνου

Ο φοιτητής:

 • Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των κατεργασιών και των διαμορφώσεων των υλικών.
 • Διακρίνει τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος.
 • Διακρίνει και να σχεδιάσει πλήρως την κατασκευή ενός προϊόντος.
 • Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και ανάλυσης ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια της κατασκευής και της συναρμολόγησής του.
 • Διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων.
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Α΄ Κατεργασίες Διαμόρφωσης, Αριστομένης Αντωνιάδης
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Β΄ Κατεργασίες Αφαίρεσης Υλικού, Αριστομένης Αντωνιάδης
 • Manufacturing Engineering & Technology, Serope KalpakjianSteven Schmid

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: