Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
Κωδικός Μαθήματος: 5204
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 2 (ΥΕΚ2)
Εξάμηνο: 07 (Χειμερινό)
Ώρες: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιλογή υλικών σε προβλήματα και μελέτες σχεδιασμού. Ύλη του μαθήματος: Σχεδιασμός τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων. Σχέση δομής – ιδιοτήτων – διεργασίας. Συνοπτική περιγραφή σχέσεων αντοχής υλικών σε συνήθεις καταπονήσεις (κάμψη, στρέψη, λυγισμός, επαφή, κ.τ.λ.). Μεθοδολογίες επιλογής υλικών στον σχεδιασμό προϊόντων. Ιδιότητες επιλεγμένων τεχικών υλικών. Παρουσίαση της μεθοδολογίας για την απομόνωση των παραμέτρων του υλικού σε σχεδιαστικά προβλήματα: ανάπτυξη ποσοτικών μέτρων απόδοσης υλικού. Συνυπολογισμός του σχήματος της διατομής στον προσδιορισμό του μέτρου απόδοσης. Μελέτη εξισώσεων βελτιστοποίησης για την επιλογή υλικών. Χρήση των διαγραμμάτων επιλογής υλικών του Ashby για τον εντοπισμό υποψήφιων υλικών για δεδομένη σχεδιαστική εφαρμογή. Μελέτη περιπτώσεων επιλογής υλικών.  

 • Μηχανικές και θερμικές ιδιότητες υλικών
 • Διαγράμματα επιλογής υλικών
 • Μεθοδολογία επιλογής υλικών
 • Μελέτες περίπτωσης στην επιλογή υλικού
 • Πολλαπλοί περιορισμοί και αντικρουώμενοι στόχοι
 • Επιλογή υλικού και σχήματος διατομής
 • Υβριδικά υλικά
 • Υλικά και περιβάλλον
 • περιγραφή των εννοιών του μαθήματος, αναγνώριση των ιδιοτήτων σε σχέση με την απόδοση ενός αντικειμένου
 • διάκριση μεταξύ των εννοιών του μαθήματος, εξήγηση της απόδοσης με βάση τις ιδιότητες του υλικού και την γεωμετρία του αντικειμένου
 • συνδυασμός των εννοιών του μαθήματος, ανάπτυξη υβριδικών υλικών
 • σύνθεση των εννοιών του μαθήματος ώστε να απαντηθούν τεχνικά προβλήματα
 • Υλικά (Μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός), Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon
 • Υλικά και Σχεδιασμός, Mike Ashby and Kara Johnson
 • Materials Selection in Mechanical Design, Michael F. Ashby
 • Structures (or why things don’t fall down), J. E. Gordon
 • Mechanical Design in Organisms, S. A. Wainwright, W. D. Biggs, J. D. Currey, J. M. Gosline
 • On Growth and Form, D’Arcy Thomson

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Materials and Design
 • Nature Materials
 • Materials Today
 • Acta Biomaterialia
 • Biomaterials