Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
Συν-Διδάσκων: Παρασκευάς Παπανίκος
Κωδικός Μαθήματος: 1403
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 03 (Χειμερινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

-

Μηχανική: Διανύσµατα. Νόµοι του Νεύτωνα. Εξίσωση κίνησης. Διατήρηση της ενέργειας. Μετασχηµατισµοί του Γαλιλαίου. Σύστηµα του κέντρου µάζας. Διατήρηση ορµής – Συστήµατα µεταβλητής µάζας. Κρούση. Στροφορµή. Διατήρηση της στροφορµής. Ταλαντώσεις. Θερμοδυναμική: Πρώτο θερµοδυναµικό Αξίωµα, εντροπία και δεύτερο θερµοδυναµικό Αξίωµα. Κυματική: Κυµατική εξίσωση. Οδεύοντα και στάσιµα κύµατα. Αρχή της επαλληλίας. Ηχητικά κύµατα. Οπτική: Διάδοση του φωτός. 

Οι φοιτητές μπορούν να:

  • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής, Θερμοδυναμικής και Ταλαντώσεων
  • Επιλύσουν προβλήματα βάσει απλών θεμελιωδών αρχών της Φυσικής
  • Αναπτύξουν το μαθηματικό πρόβλημα μέσω των αρχικών συνθηκών του φυσικού προβλήματος
  1. Halliday, Resnick, Krane, Φυσική τ. Α, Πνευματικός 1009, Αθήνα.
  2. Halliday, Resnick, Krane, Φυσική τ. Β, Πνευματικός 1009, Αθήνα.