Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Δαμιανός Γαβαλάς
Συν-Διδάσκων: Χαράλαμπος Αλιφιέρης
Κωδικός Μαθήματος: 2155
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 01 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
tag cloud πληροφορική μάθημα

Το μάθημα επιχειρεί μια εισαγωγή στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε ένα εύρος θεμάτων πληροφορικής και αρχές λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών. Αρχικά παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την επιστήμη των υπολογιστών και την μέχρι σήμερα εξέλιξή της, αναλύονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπολογιστών καθώς και τρόποι με τους οποίους αναπαρίστανται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Μεταξύ άλλων θεμελιώνονται νοητικά έννοιες σχετικές με τα γραφικά υπολογιστών, την αρχιτεκτονική υπολογιστών, την τεχνολογία λογισμικού, τις βάσεις δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές λειτουργίας των δικτύων Η/Υ, του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού. Πραγματοποιείται και μια εκτεταμένη εισαγωγή στους αλγορίθμους και στις γλώσσες προγραμματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται η προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας υπολογιστές, και πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό και στην αλγοριθμική σκέψη. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος εστιάζει περισσότερο σε τεχνολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης σε περιβάλλοντα παγκόσμιου ιστού, με έμφαση στις τεχνολογίες HTML5 και CSS3. Το μάθημα προσφέρει ένα απαραίτητο υπόβαθρο για την περαιτέρω διερεύνηση του φοιτητή στον γνωστικό χώρο, αλλά και εφόδιο για να μπορέσει να κατανοήσει την συνάφεια και τις σχέσεις μεταξύ των υπόλοιπων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών.

 • Eισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
 • Αριθμητικά Συστήματα | Αριθμητική Υπολογιστών | Ψηφιακή Αναπαράσταση
 • Δεδομένα/Πληροφορία | Ψηφιακή Αναπαράσταση Αριθμών και Κειμένου
 • Ψηφιακή Αναπαράσταση Ήχου, Εικόνας, Video | Τα βασικά του υλικού
 • Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
 • Το μοντέλο OSI | TCP/IP | Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό
 • Βασικές τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού | Κινητός Ιστός | Παράγοντες απόδοσης websites | Φιλοξενία websites | Μηχανές αναζήτησης
 • Εισαγωγή στους αλγορίθμους
 • Βασικοί αλγόριθμοι | Πολυπλοκότητα | Αναδρομές
 • Γλώσσες Προγραμματισμού | Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C
 • Τα βασικά του λογισμικού
 • Βάσεις δεδομένων
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει αν είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής
 • Εκτελούν αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα
 • Κατανοούν τις μεθόδους ψηφιακής αναπαράστασης αριθμών, κειμένου, ήχου, εικόνας και video
 • Κατανοούν τις αρχές λειτουργίας του υλικού και λογισμικού Η/Υ
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας που διέπουν τα δίκτυα, διαδίκτυα και τον παγκόσμιο ιστό
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της αλγοριθμικής λογικής
 • Αποτυπώνουν τη διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων σε αλγορίθμους
 • Κατανοούν τις αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και τρόπου ανάκτησης δεδομένων από αυτές
 • Αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες τάσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Εφαρμόζουν τις τεχνολογίες HTML5 και CSS3 στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων.
 • Γεώργιος Γιαγλής, "Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ", Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 978-960-9443-09-08
 • Behrouz A. Forouzan, "Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών" (3η έκδ.), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 9604616609.
 • Ben Beekman και George Beekman, "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (10η εκδ.), ISBN 978-960-512-667-4, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας
 • Elisabeth Castro, "HTML5 και CSS3 με εικόνες" (7η εκδ., ISBN: 978-960-461-577-3, Εκδόσεις Κλειδάριθμος