Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η επιτυχημένη 20ετης πορεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Προγράμματος Σπουδών του, επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξαιρετικά απαιτητικής και συστηματικής διαδικασίας πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα (άνοιξη του 2020). Η διαδικασία διενεργήθηκε από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που διενεργείται με βάση δέκα (10) προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση αποδεικτικών στοιχείων που διατρέχουν όλο το φάσμα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος και εμπλέκει σειρά ενδιαφερόμενων παραγόντων (stakeholders) που είτε προέρχονται άμεσα από το ίδιο το Τμήμα (μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητές, κλπ) είτε σχετίζονται με αυτό (απόφοιτοι, επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους, τοπικοί φορείς, κλπ). Στο σύνολό της, η διαδικασία αναγνωρίζεται ως απόλυτα αξιόπιστη και αδιάβλητη σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Τα εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οποία το Τμήμα συμμορφώνεται πλήρως στα εννέα από τα δέκα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας και ουσιωδώς στο δέκατο (βαθμολογία 9/10), αναδεικνύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης, λειτουργίας και παρεχόμενης εκπαίδευσης του Τμήματος, καθιστώντας το υπόδειγμα για νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Publication date: 16-08-2021
Ημ/νια δημοσίευσης 16-08-2021

Αρχεία: Έκθεση Πιστοποίησης 1.31ΜΒ, Πιστοποιητικό 115KB, Απόφαση Πιστοποίησης 277KB.