Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Περίληψη (Abstract): Σχεδίαση αναπτυσσόμενου συστήματος καθισμάτων για χρήση σε εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου. Ακολουθείται η μεθοδολογία σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων ώστε μετά από εκτεταμένη έρευνα πεδίου να σχεδιαστεί ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπ΄όψιν και τις ανάγκες των ατόμων που στήνουν έναν εκθεσιακό ή συνεδριακό χώρο.

Φοιτητής/τρια: Λίνα Πάτσιου

Καθηγητής/τρια: Ευγένιος Σκουρμπούτης

Λέξεις Κλειδιά: product design, μεθοδολογία σχεδίασης, πρωτοτυποποίηση, έρευνα πεδίου, CAD, λεπτομερειακός σχεδιασμός

Έτος: 2010

Περιγραφή

Η διπλωματική αυτή ξεκινά με την παρατήρηση ότι ο τρόπος προσέγγισης του προβλήματος προετοιμασίας και στησίματος των συνεδριακών αιθουσών σήμερα είναι ελαττωματικός, με την έννοια ότι ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας είναι για τους υπαλλήλους χρονοβόρα και κουραστική. Παράλληλα πραγματοποιείται η υπόθεση ότι ένα αναδιπλούμενο σύστημα καθισμάτων πιθανώς θα βελτίωνε και θα διευκόλυνε την διαδικασία αυτή. Προτείνεται δηλαδή ότι η χρήση αναδιπλούμενων δομών και η δημιουργία καθιστικών συστημάτων, αντί για ατομικά καθίσματα, θα μπορούσε να δώσει μία βελτιωμένη αντιπρόταση στον τρόπο που γίνεται, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το στήσιμο και το μάζεμα των συνεδριακών αιθουσών σήμερα. Η καρέκλα συνεδρίου έχει δύο χρήστες: αυτόν που κάθεται σε αυτήν και στον υπεύθυνο για το στήσιμο υπάλληλο που την τοποθετεί και την μαζεύει. Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η σχεδίαση συστήματος καθισμάτων που θα λαμβάνει υπόψιν και τα δύο είδη χρηστών με έμφαση στον δεύτερο. Από εδώ και στο εξής, για λόγους σαφήνειας το πρώτο είδος χρηστών θα ονομάζεται “Ακροατής” και το δεύτερο είδος χρηστών θα ονομάζεται “Χειριστής”.

Εκτός των δύο αυτών βασικών ομάδων ενδιαφέροντος, υπάρχει και μία τρίτη, αυτή των οργανισμών διοργάνωσης συνεδρίων. Αν και αυτή η ομάδα δεν σχετίζεται με την χρήση των καθισμάτων, ωστόσο η μελέτη της είναι σημαντική καθώς αποτελεί το αγοραστικό κοινό των καθισμάτων συνεδρίων.Έτσι αυτή η διπλωματική μελετά τις τρεις αυτές ομάδες ενδιαφέροντος, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι υφίσταται το κενό που παρατηρήθηκε αλλά και να εντοπιστεί το αν και κατά πόσο μία πρόταση με βάση τις αναδιπλούμενες δομές θα μπορούσε ή όχι να παράσχει μία βελτιωμένη λύση. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι αρχικά η επαλήθευση της αρχικής υπόθεσης και εν συνεχεία η σχεδίαση αναδιπλούμενου συστήματος καθισμάτων για χώρους εκδηλώσεων, εστιάζοντας στο ζήτημα της μετάβασης από την κατάσταση χρήσης σε κατάσταση μη χρήσης με τον αποδοτικότερο και ταχύτερο τρόπο.

Η δομή της διπλωματικής διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην καρέκλα και την συνεδριακή καρέκλα, σαν ιστορικό αντικείμενο και σαν προϊόν αλλά και στον φυσικό χώρο των συνεδριακών εκδηλώσεων. Το κεφάλαιο στοχεύει στην κατανόηση των μεθόδων προετοιμασίας μίας αίθουσας, των απαιτήσεων κανόνων και περιορισμών που χαρακτηρίζουν την διαδικασία αυτή αλλά και τις γενικές συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται και από τις οποίες επηρεάζονται οι χειριστές. Παράλληλα,μελετώνται τα υπάρχοντα στην αγορά συνεδριακά καθίσματα. Τα επόμενα δύο κεφάλαια ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Σε αυτά δηλαδή εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και οι στόχοι των διοργανωτριών εταιρειών και τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή των καθισμάτων, τα ακριβή καθήκοντα των χειριστών και οι μέθοδοι διεκπεραίωσής τους αλλά και οι απαιτήσεις των ακροατών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου διεξάγονται συμπεράσματα που οδηγούν στον εντοπισμό κάποιων προβληματικών περιοχών σε κάθε πεδίο δραστηριότητας και την πρόταση βελτιωτικών λύσεων για τα ζητήματα αυτά. Το σύνολο της μελέτης των τριών πρώτων κεφαλαίων καταλήγει στην επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης και οδηγεί στην δεύτερη ενότητα της διπλωματικής αυτής και τα τρία τελευταία κεφάλαιά της. Σε αυτή τη δεύτερη φάση μελετώνται οι αναδιπλούμενες δομές ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο εκπληρώνουν την αρχική υπόθεση, ενώ οι διαφορετικοί τύποι των δομών αυτών αναλύονται ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη από αυτές για τους στόχους της σχεδίασης. Στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται και παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή της σχεδίασης και των στόχων της, όπως αυτοί εντοπίζονται στα τρία πρώτα κεφάλαια, μαζί με τις τελικές και ιεραρχημένες σχεδιαστικές προδιαγραφές. Το κεφάλαιο ξεκινά με μία ανασκόπηση της συνολικής έρευνας και την διεξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για καθέναν από τους ερευνηθέντες τομείς. Τα κρίσιμα αυτά συμπεράσματα οργανώνονται και μελετώνται ως προς την συνάφειά τους με την εργασία και το σχεδιαζόμενο σύστημα αλλά και ως προς τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Το κεφάλαιο καταλήγει στην οργάνωση του brief και των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με την παρουσίαση της σχεδιαστικής μεθόδου αλλά και των τελικών σχεδιαστικών προτάσεων. Εδώ παρουσιάζονται όλα τα στάδια της υλοποίησης της σχεδίασης από τον αρχικό ιδεασμό μέχρι την παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης. Αναλύεται ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους, τα κριτήρια και τους περιορισμούς που οδήγησαν στις διάφορες σχεδιαστικές αποφάσεις. Το κεφάλαιο καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων για περαιτέρω εξέλιξη και σχεδιαστική διερεύνηση.