Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Στις 9-10 Δεκεµβρίου 2019 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα διηµερίδα-εργαστήριο

διαλόγου µε θέµα "Icons in the making: Art and Technology of Icons in Greece and

Ethiopia, 15th-18th century" (Η τέχνη των εικόνων εν τω γενέσθαι: Εικόνες στην

Ελλάδα και την Αιθιοπία, 15ος-18ος αιώνας), το οποίο αποτελεί αποτέλεσµα

προγράµµατος συνεργασίας εκπαιδευτικών και επιστηµονικών φορέων της Ελλάδας

και της Γαλλίας.

 

Το διεπιστηµονικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν το Πανεπιστήµιο

Αιγαίου-Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, η Διεύθυνση

Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και

Αθλητισµού, το Articon Lab του Πανεπιστήµιου Δυτικής Αττικής, το Μουσείο

Μπενάκη και το Institut National d' Histoire de l' Art της Γαλλίας, σκοπό έχει να

φέρει σε επαφή ιστορικούς της τέχνης, συντηρητές έργων τέχνης και επιστήµονες µε

εξειδίκευση στη διάγνωση και εξέταση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής

των εικόνων, επιδιώκοντας τη δηµιουργία ενός δικτύου διαρκούς συνεργασίας για

την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειρίας στη µελέτη των υλικών κατασκευής τους, της

δηµιουργικής διαδικασίας και του πώς οι υπερκείµενες χρωµατικές στρώσεις των

έργων συνεισφέρουν στο τελικό οπτικό αποτέλεσµα.

 

Η πρώτη αυτή εκδήλωση έχει ως θέµα τη συγκριτική µελέτη της δηµιουργικής

διαδικασίας των εικόνων στην Ελλάδα και την Αιθιοπία, στοχεύοντας σε έναν

διάλογο για την τεχνολογία των φορητών εικόνων στη µία και την άλλη πολιτισµική

παράδοση και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται κατά τη συντήρησή τους.

Αφίσα διημερίδας - εργαστηρίου 'Εικόνες'