Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Φοιτητής/τρια: Έλενα Θεριού

Καθηγητής/τρια: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Λέξεις Κλειδιά: απτή αλληλεπίδραση, τεχνικές αλληλεπίδρασης, συσχεδίαση με παιδιά, παραγωγική έρευνα, βιωματική πρωτοτυποποίηση

Έτος: 2014

Περιγραφή

Η διπλωματική εργασία αξιοποιεί μεθόδους συν-σχεδίασης με παιδιά για την ανάπτυξη απτής (tangible) εκπαιδευτικής εφαρμογής εκμάθησης γεωγραφίας. 

Συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανασκόπιση μεθόδων συσχεδίασης με έμφαση σε αυτές που μπορούν να αξιοποιηθούν με παιδιά σε εκπαίδευτικό πλαίσιο, αλλά και η αξιοποίηση μεθόδων παραγωγικής έρευνας (generative research) και βιωματικής πρωτοτυποποίησης (experiential prototyping) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδραστικής εφαρμογής με τεχνολογίες: Flash+Actionscript, HTML, CSS, Makey-Makey.