Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Φοιτητής/τρια: Χρήστος Δομούζης

Καθηγητής/τρια: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Λέξεις Κλειδιά: εναέρια αλληλεπίδραση, συλλογή εικόνων, τεχνικές αλληλεπίδρασης, ευχρηστία, kinect, εκμαίευση χειρονομιών, δοκιμές με χρήστες

Έτος: 2016

Περιγραφή

Στόχοι της Διπλωματικής:

  1. η διερεύνηση νέων τεχνικών εναέριας αλληλεπίδρασης για συλλογές εικόνων και άλλα σχεδιαστικά πρότυπα (π.χ. μενού)
  2. η ανάπτυξη πρωτοτύπου συλλογής εικόνων με εναλλακτικές τεχνικές εναέριας αλληλεπίδρασης και
  3. η αξιολόγηση ευχρηστίας αυτών των εναλλακτικών.

 

Δομή της εργασίας:

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική έρευνα σε εναέρια αλληλεπίδραση με τη χρήση Kinect σε συλλογές εικόνων, μενού, και χάρτες.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των χειρονομιών (για την οποία είχε διεξαχθεί μία μελέτη εκμαίευσης) και της συλλογής εικόνων και του περιεχομένου της.

Μετά διεξήχθη το πείραμα αξιολόγησης των παραπάνω όπου έλαβαν μέρος 24 χρήστες και στη συνέχεια ακολούθησαν τα αποτελέσματα.

Παρατηρήσεις

Ο φοιτητής του τμήματος Χρήστος Δομούζης, βραβεύθηκε για την συγκεκριμένη εργασία με το βραβείο Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2017).