Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Supervisors: Βοσινάκης Σπύρος, Κουτσαμπάσης Παναγιώτης, Κυριακουλάκος Παναγιώτης, Σταυράκης Μόδεστος

Συντελεστές (Φοιτητές): Αργυριάδης Χρήστος, Γκιόκα Κυράννα, Κατσαντώνης Μιχάλης, Μουτουσίδη Ιωάννα, Χατζηφωτίου Σαββίνος

Λέξεις Κλειδιά: σχεδίαση διαδραστικού συστήματος, κιναισθητική αλληλεπίδραση, κυκλαδικός πολιτισμός, kinect, unity, εικονικός κόσμος

Έτος: 2016

Περιγραφή

Η εργασία ασχολήθηκε με τη σχεδίαση ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού συστήματος με τη χρήση τεχνολογίας κιναισθητικής αλληλεπίδρασης.  Το σύστημα ονομάζεται «3000π.Χ.–Κυκλάδες»και αποτελεί ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μέσω του οποίου προβάλλεται και εκτυλίσσεται η τελετουργία της ταφής κατά την Κυκλαδική Εποχή , 3η χιλ. π.Χ. O χρήστης συμμετέχει στην διαδικασία εκτελώντας δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, με το χειρισμό ενός χαρακτήρα (avatar),μέσω του οποίου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με το σύστημα. Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, εφαρμόστηκαν σχεδιαστικές μέθοδοι, αναπτύχθηκε πρωτότυπο με χρήση των τεχνολογιών MS Kinect 1.8 και Unity, και τέλος αξιολόγηση με χρήστες.