Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Supervisors: Βοσινάκης Σπύρος, Κουτσαμπάσης Παναγιώτης, Κυριακουλάκος Παναγιώτης, Σταυράκης Μόδεστος

Συντελεστές (Φοιτητές): Κατερίνα Δαλεζίου, Μελίνα Σιδίκοβα, Ανθή Κολοκοτρώνη, Γενοβέφα Χατζημενοίκου

Λέξεις Κλειδιά: σχεδίαση διαδραστικού συστήματος, κιναισθητική αλληλεπίδραση, κυκλαδικός πολιτισμός, leap motion, unity, εικονικός κόσμος

Έτος: 2016

Περιγραφή

Η εργασία αφορά τη σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικής εφαρμογής προσομοίωσης του μεταλλοτεχνείου που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Χαλανδριανής, βασισμένης στην τεχνολογία του Leap Motion. προσομοίωσης του μεταλλοτεχνείου που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Χαλανδριανής. Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη έρευνα πεδίου και βιβλιογραφική. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων σχεδίασης. Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου έγινε σε Unity. Τέλος διεξήχθη αξιολόγηση της διάδρασης με το εικονικό εργαστήριο μεταλλοτεχνίας και της εμπειρίας του χρήστη σε αυτό.