Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών
ΦΕΚ Διορισμού: 110/08.02.2018 τ.Γ΄
Βιογραφικό: Ελληνικό / Αγγλικό
Επικοινωνία
Γραφείο: 1ο Γυμνάσιο, γρ. Α.1.4.
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 10:00 - 12:00 ή και άλλη μέρα / ώρα μετά από συνεννόηση μέσω e-mail
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη, Σύρος, ΤΚ 84100
Τηλέφωνο: 22810-97145
Email:
irigop [papaki] aegean [teleia] gr
Ακαδημαϊκά Κοινωνικά Δίκτυα:

Η Ειρήνη Ρηγοπούλου, PhD., από το Φεβρουάριο 2018,  είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με κύρια αντικείμενα που άπτονται του Brand management  και του Strategic marketing. Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 είχε ακαδημαϊκή πορεία ως Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έχει βραβευθεί με αριστεία διδασκαλίας σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το επίπεδο διδασκαλίας της, ενώ για σειρά ετών έχει διδάξει  και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο ΟΠΑ.  Παράλληλα με τις οργανικές ακαδημαϊκές της θέσεις, έχει συνεργαστεί με το ΕΑΠ και το ΑΠΚΥ ως μέλος ΣΕΠ για περισσότερα από 10 χρόνια.

Πριν την ακαδημαϊκή της πορεία, διατέλεσε για περισσότερα από 13 χρόνια στέλεχος σε πολυεθνική και ελληνική εταιρία, ενώ και μέχρι και σήμερα και καθ’όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της καριέρας ασκεί συμβουλευτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει στο χώρο του Στρατηγικού marketing  και Brand Management και των επιχειρήσεων ευρύτερα και εφαρμοσμένα.

Πιστεύοντας ότι η κατανόηση και υιοθέτηση βασικών αρχών Διοίκησης Μαρκών οφείλει να είναι επωφελής και στην προσωπική πορεία του ίδιου του ανθρώπου,  απέκτησε πρόσφατα

- Δίπλωμα ως Coach από το University of Cambridge, UK 

- παρακολούθησε 4ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  με αντικείμενο "Συστημική Ψυχολογία για μη ψυχολόγους" από το Ινστιτούτο "Aντίστοιξη" των Δημήτρη και Ελένη Καραγιάννη 

- εκπαιδευτηκε από καταξιωμένους εξειδικευμένους φορείς του εξωτερικού στο αντικείμενο "Αποδοχή στη διαφορετικότητα και Συμπερίληψη" [ Diversity & Inclusion ].

οπότε και δραστηριοποιείται και σε θέματα Προσωπικής Ανάπτυξης και χάραξης της προσωπικής Στρατηγικής (Self-brand Strategist, Youth-Coach, diversity & Inclusion instructor / facilitator )   στο πλαίσιο εταιρικών ή και ατομικών προγραμμάτων.

Παράλληλα με την εστίαση της στην σύνδεση αρχών Brand management & Psychology, την ενδιαφέρει και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς Αυλης ή υλικής πολιτισμικής κληρονομίας, καθώς οι δύο αυτοι χώροι κρίνει ότι χρήζουν του ενδιαφέροντός μας αλλά και έχουν πολλά περιθώρια εξέλιξης και σωστής αξιοποίησης.

Γύρω από το ευρύ αντικείμενο του Brand management  και της ψυχολογίας του καταναλωτή στρέφεται και το ερευνητικό επιστημονικό της έργο το οποίο έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ, είναι συγγραφέας  / συν-συγγραφέας και άλλων ακαδημαϊκών εγχειριδίων. Στο αντικείμενο της Στρατηγικής διοίκησης Μαρκών εδραζόταν και η διδακτορική της διατριβή (η οποία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου), ενώ άλλες προηγούμενες σπουδές  και επιμορφώσεις της στην Ελλάδα ή τη Γερμανία, συνδέονται με Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μονάδων Παραγωγής. 

Η ακαδημαϊκή αξιοπιστία της παραγωγής αλλά και μετάδοσης της γνώσης και η εφαρμόσιμη αξιοποίηση της γνώσης στην πράξη μέσω του Συμβουλευτικού – Εκπαιδευτικού και Coaching έργου της, δίνουν μια ολιστική και ανθρωποκεντρική διάσταση στο προφίλ της Ειρήνης Ρηγοπούλου.

Ερευνητικά   και συμβουλευτικά / εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα:

 • Brand management 
 • Strategic Marketing 
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή & Ψυχολογία Καταναλωτή
 • Diversity & Inclusion
 • Wellness και νέες τάσεις ολιστικού management
 • Cultural Heritage management under the Brand management perspective 
 • 2000       Διδακτορικό δίπλωμα (PhD), Στρατηγική Διοίκηση Μαρκών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος. Τίτλος διατριβής: “Μοντέλο λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων  δημιουργίας και ονομασίας Μαρκών”.
 • 1995       Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά. [Ειδικότητα: Marketing, Total Quality Management].
 • 1990       IndustrieKauffrau [Διοίκηση Μονάδων Παραγωγής], HGCC – Πανεπιστήμιο Κολωνίας.

 

Πρόσθετες επιμορφώσεις:

 • 2016       Pennsylvania State University, USA, Certificate στο αντικείμενο “Creativity, Innovation, Change”
 • 2010      University of Cambridge, Institute of Continuous Education, Certificate on Coaching
 • 2006      Εκπαιδευτικό Κέντρο  ΑΝΤΙΣΤΟΙΞΗ  Συστημική Ψυχολογία
 • Βιοφύση ΑΕ, 1999-2000
 • Bayer Hellas SA, 1986-1999, Group Product Manager
 1. Kladou, St., Kavaratzis M., Rigopoulou I., Salonika El., (2015-2016). The role of Brand elements in destination branding, Journal of Destination Marketing and Management, [επίκειται] [IF 1.024].
 2. Rigopoulou I., Chaniotakis I., Kehagias J., (2015-2016). An extended technology acceptance model for predicting smartphone adoption among young consumers in Greece, International Journal of Mobile Communication,
 3. Bellou, V., Rigopoulou, I., Kehagias, I. (2015). Employer of choice: does gender matter?. Gender in Management: An International Journal, 30(8), 613-634 [indexed in SCOPUS, jql ranking].*
 4. Bellou V., Rigopoulou Ir., Chaniotakis I., Kehagias J. (2015). Employer Brand of Choice: An Employee Perspective, Journal of Business Economics and Management, 16(6), 1201-1215 [Taylor & Francis ed., 2014 IF: 0.723]
 5. Rigopoulou, I., Theodosiou, M., Katsikea, E., & Perdikis, N. (2012). Information control, role perceptions, and work outcomes of boundary-spanning frontline managers. Journal of Business Research, 65(5), 626-633.

Βιβλίο:

 • Strategic Brand Management, J.-N. Kapferer, Επιστημονική Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση, εκδ. Rosili. 2014.

 

Ακαδημαϊκές σημειώσεις και τόμοι:

 • Τεχνικές Πωλήσεων Επωνυμιών (Μαρκών), Δημοσιεύσεις ΟΠΑ, 2015.
 • Websites ως επικοινωνιακό μέσο, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 2010, [355σελ. / 172 ppt]
 • Ηλεκτρονικό Marketing, συν-συγγραφή με Αικ. Βασιλικοπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2007, [σελ.: 172-302].
 • Διανομή και Λιανεμπόριο, συν-συγγραφή με Γ. Πανηγυράκη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών, 2001-2002, [286σελ.]..