Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα CAD/CAM
ΦΕΚ Διορισμού: 2710/10-10-2014, τ.Β
Βιογραφικό: Ελληνικό
Επικοινωνία
Γραφείο: 1ο Γυμνάσιο, γρ. Α.1.1.1
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12:00-14:00 & Τρίτη 10:00-11:00
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη, Σύρος, ΤΚ 84100
Τηλέφωνο: 22810-97062
Email:
kbail [papaki] aegean [teleia] gr
Ακαδημαϊκά Κοινωνικά Δίκτυα:

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.

Μπάιλας Κωνσταντίνος

Ερμούπολη Σύρου, 08/10/2020

Ο Μπάιλας Κωνσταντίνος εργάζεται από το το 2002 εώς και σήμερα στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανήκει στον κλάδο Ε.ΔΙ.Π( Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) με γνωστικό αντικείμενο στα συστήματα CAD και CAM. Είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι), (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc), (2010) του προγράμματος σπουδών στη «Διαδραστική σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ (PhD candidate) από το 2017 στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων μικρής ή μεσαίας κλίμακας με χρήση μεθόδων ταχείας πρωτοτυποποίησης, παραμετρικής σχεδίασης και ανάλυσης». 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα  εστιάζονται στις επιστημονικές περιοχές του CAD, CAM, CAE, συγκεκριμένα στη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων με παραμετρικά συστήματα CAD,  τις τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing) καθώς και στην μηχανική  αντοχή  υλικών. Διαθέτει  δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή συνέδρια. Διαθέτει πολύχρονη ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και θερινά προγράμματα του πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει εργασθεί σε πληθώρα εθνικών και κρατικών προγραμμάτων.

Διαθέτει, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office: GR1009234 (B) 2018-02-22. ΟΒΙ,2018. Αρ. 1009234), «Συσκευή παρακολούθησης εκτέλεσης μουσικών κείμενων από άτομα με προβλήματα όρασης»). Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων ( χρήση λογισμικών CAD) και είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων σε παραμετρικά συστήματα CAD, www.interactivelearning.eu.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τεχνολογίες Additive manufacturing
 • Παραμετρική Σχεδίαση με συστήματα CAD
 • Συστήματα CAM/CAE
 • 2017-Σήμερα. Υποψήφιος Διδάκτωρ (PhD Candidate), «Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων μικρής ή μεσαίας κλίμακας με χρήση μεθόδων ταχείας πρωτοτυποποίησης, παραμετρικής σχεδίασης και ανάλυσης». 
 • 2010 MSc diploma in Interactive and Industrial Products and Systems offered by the University of Aegean.
 • 2000 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας.(Τ.Ε.Ι)
 • Bailas K., Papanikos P. (2018) A New Methodology of Constructing Products Using Additive Manufacturing Technology: Case Study of a Push Button. In: Chiabert P., Bouras A., Noël F., Ríos J. (eds) Product Lifecycle Management to Support Industry 4.0. PLM 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 540. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01614-2_64.

 

 • Bailas K., Papanikos P. (2019) Design and Manufacturing of a Device Made of Additive Manufacturing Machines for Fast and Reliable Measurement of Material Stiffness. In: Fortin C., Rivest L., Bernard A., Bouras A. (eds) Product Lifecycle Management in the Digital Twin Era. PLM 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 565. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42250-9_22

 

 • Bailas K., Papanikos P. (2020) Injecting epoxy resin to specially designed voids of additively manufactured parts to improve mechanical properties. In journal of Procedia manufacturing, vol 51, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.097

 

 • Bailas K.,Papanikos P. (2022) Minimize the Production Cost of Extrusion-Based AM Parts by Optimizing Their Internal Building Geometry, Wiley-VCH Verlag, vol 404, Issue 1,  https://doi.org/10.1002/masy.202100288

 

 • Bailas K.,Papanikos P. (2022) Exploiting Design Intent to Produce FailSafe Extrusion-Based Additive Manufacturing Parts, Wiley-VCH Verlag, vol 404, Issue 1,  https://doi.org/10.1002/masy.202100318

 

 • Paris Xyntarianos Tsiropinas, Konstantinos Bailas, Thomas Spyrou Photon Painter: A robotic device that transfers drawings onto a large surface area using laser beam on ptotomechanical reaction materials. Proceedings of the Conference on Electronic Visualisation and Arts (EVA2019), London 2019.

 

 • Paris Xyntarianos Tsiropinas, Konstantinos Bailas, Thomas Spyrou. The Process of Transferring a Draft Sketch from Small to Large Scale in order to Create Street Artworks: A Case study Supported by the “DDArtS”. Proceedings of the Conference on Electronic Visualisation and Arts (EVA2017), London 2017.

 

 • Paris Xyntarianos Tsiropinas, Konstantinos Bailas, Thomas Spyrou. Using design to support the creation of street art: a three-phase experiment supported by the “DDArtS”. Proceedings of the Conference on Electronic Visualisation and Arts (EVA2018), London 2018.
 • «CreoParametric-Εισαγωγή στην Παραμετρική Σχεδίαση», ISBN618-5163-09-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659361, σελ. 252, Συγγραφείς: Κ.Μπάιλας, Π. Βογιατζιδάκης, Εκδόσεις Φυλάτος, 2014.

CreoParametric-Εισαγωγή στην Παραμετρική Σχεδίαση

 • «CreoParametric-DesignForAll», σελ. 184, Συγγραφείς: Κ.Μπάιλας, Π. Βογιατζιδάκης, Εκδόσεις Applestore/ibooks.

CreoParametric - Design For All

 

 

05/07/2017

1Ο Βραβείο στο πρόγραμμα «Υποστήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2016-2017». Δήμος Κηφισιάς. Με την ομάδα Studio Inceptica για το προϊόν ECHO1.

 

 

08/05/2017

Έπαινος στο πρόγραμμα για την ανάδειξη του ECHO1 στη πρώτη δεκάδα των βραβευθέντων, στο πλαίσιο του. «ATHENS STARTUP AWARDS 2017-2018». Περιφέρεια Αττικής – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

 

 

22/02/2018

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ. Αριθμός Αίτησης: 20170100183.