Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος
Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 838/τ.Γ'/06.06.20
Βιογραφικό: Ελληνικό / Αγγλικό
Επικοινωνία
Γραφείο: 1ο Γυμνάσιο, γρ. Α.1.8.3.
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 16:00-17:00 και Παρασκευή 14:00-15:00. Παρακαλώ να προηγείται συνεννόηση μέσω e-mail για την ακριβή ώρα/διάρκεια της συνάντησης. Zoom link: https://aegean-gr.zoom.us/j/98247859085
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη, Σύρος, ΤΚ 84100
Τηλέφωνο: 22810-97124
Email:
kgp [papaki] aegean [teleia] gr
Ακαδημαϊκά Κοινωνικά Δίκτυα:

Ο Παναγιώτης Κουτσαμπάσης είναι αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1995), μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (1997) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και διδακτορικό στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002). 

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα των αντικειμένων της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Η/Υ και Πληροφορικής, όπως: αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων (στούντιο), προηγμένες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και εφαρμογές τους, τεχνολογίες και μεθοδολογίες προγραμματισμού, σχεδίαση για όλους, τεχνολογική υποστήριξη συνεργατικής εργασίας, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, θεωρία και μεθοδολογία σχεδίασης, γνωστική επιστήμη, σχεδίαση ηλεκτρονικού επιχειρείν, διαχείριση και διοίκηση έργων, τεχνολογία λογισμικού, κ.α., Έχει επιβλέψει πάνω από 80 διπλωματικές εργασίες στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι ο συγγραφέας δύο βιβλίων (στα Ελληνικά) στο αντικείμενο της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή.

Έχει δημοσιεύσει περίπου 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, μεταξύ των οποίων στα Inter. J. of Human-Computer Studies, Int. J. of Human-Computer Interaction, Behaviour and Information Technology, Virtual Reality, Presence, Design Studies, CoDesign, BJET, ACM Computing in Cultural Heritage, J. of Usability Studies, Mobile HCI, κ.α. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δείκτη h-index: 21 σύμφωνα με το Google Scholar (>1400 ετεροαναφορές) και h-index:16 σύμφωνα με το Scopus. Διατελεί τακτικός κριτής εργασιών σε περίπου από 40 διεθνή συνέδρια και 30 περιοδικά, και συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στις επιστημονικές επιτροπές 3 επιστημονικών περιοδικών και περίπου 20 συνεδρίων. Είναι μέλος της ACM, ACM SIGCHI, ACM SIGCHI Greek chapter, και EUSET. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου – Η/Υ και σχεδίαση (HCI and design): σχεδιαστικές μέθοδοι, διαδικασίες, οδηγίες, υποδείγματα, κ.α. 
 • Φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-Η/Υ (natural user interactions, NUIs), ιδιαίτερα η κιναισθητική και εναέρια αλληλεπίδραση με χειρονομίες, η αλληλεπίδραση με συστήματα μικτής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση με φορητές συσκευές, κ.α.
 • Εμπειρία του χρήστη (ευχρηστία προσβασιμότητα) και μελέτες αξιολόγησης της κατά την αλληλεπίδραση με τον Η/Υ (user experience (usability, accessibility) and evaluation studies of HCI)
 • Σχεδιαστική και εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία: ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, εκπαίδευση και μάθηση, συνεργατική εργασία, τουρισμός εμπειρίας, κ.α.
 • 2002 Διδακτορικό δίπλωμα (PhD), τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1997 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα, τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • 1995 Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • Vogiatzidakis, P. and Koutsabasis P. (2022) ‘Address and Command’: Two-Handed Mid-Air Interactions with Multiple Home Devices. International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 159, March 2022. Elsevier.
 • Nikolakopoulou, V. Vosinakis, S. Nikopoulos, G. Stavrakis, M. Politopoulos, N. Fragkedis, L. Koutsabasis, P. (2022) Design and User Experience of a Hybrid Mixed Reality Installation that Promotes Tinian Marble Crafts Heritage, ACM Journal of Computing and Cultural Heritage, ACM. 
 • Vogiatzidakis, P., & Koutsabasis, P. (2020). Mid-Air Gesture Control of Multiple Home Devices in Spatial Augmented Reality Prototype. Multimodal Technologies and Interaction, 4(3), 61. MDPI.
 • Koutsabasis, P., & Vogiatzidakis, P. (2019). Empirical research in mid-air interaction: A systematic review. International Journal of Human–Computer Interaction, 35(18), 1747-1768. Taylor & Francis.
 • Vosinakis, S. and Koutsabasis, P. (2018) Evaluation of Visual Feedback Techniques for Virtual Grasping with Bare Hands using Leap Motion and Oculus Rift, Virtual Reality, Springer.
 • Patsoule, E. & Koutsabasis, P. (2014) Redesigning Web Sites for Older Adults: A Case Study, Behaviour & Information Technology, 33:6, 561-573. Taylor & Francis.
 • Vosinakis, S. & Koutsabasis, P. (2012) Problem-Based Learning for Design & Engineering Activities in Virtual Worlds, PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments, 21:3, MIT Press.
 • Koutsabasis, P. & Vosinakis, S. (2012) Rethinking HCI Education for Design: Problem-Based Learning and Virtual Worlds at an HCI Design Studio, International Journal of Human-Computer Interaction, 28:8, pp. 485-499, Taylor & Francis.
 • Koutsabasis, P. Vosinakis, S. Malisova, K. Paparounas, N. (2012) On the Value of Virtual Worlds for Collaborative Design, Design Studies, Volume 33, Issue 4, July 2012, Pages 357–390, Elsevier.
 • Π. Κουτσαμπάσης (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία, Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • Π. Κουτσαμπάσης (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.