Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 875/τ.Γ'/07.09.17 (μονιμοποίηση επικ. καθ.).
Βιογραφικό: Ελληνικό / Αγγλικό
Επικοινωνία
Γραφείο: 1ο Γυμνάσιο, γρ. Α.1.8.3
Ώρες Γραφείου: Παρασκεύη μεταξύ 16:00-18:00, έπειτα από συνενόηση (e-mail).
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη, Σύρος, ΤΚ 84100
Τηλέφωνο: 22810-97124
Email:
kgp [papaki] aegean [teleia] gr
Ακαδημαϊκά Κοινωνικά Δίκτυα:

Ο Παναγιώτης Κουτσαμπάσης είναι πτυχιούχος Πληροφορικής (1995) στο ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας) όπου ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό του στα Πληροφοριακά Συστήματα (1997). Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002) στο γνωστικό αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Η/Υ. Από το 2003, υπηρετεί στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ως συμβασιούχος διδάσκων (2003-2010), λέκτορας (2010-2013), επίκουρος καθηγητής (2013-2020) και αναπληρωτής καθηγητής (2020 - σήμερα). Επίσης, έχει υπηρετήσει στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) (2017 - 2019) στο ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ).

Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία έχοντας διδάξει για πάνω από δεκαπέντε χρόνια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως: αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων (στούντιο), προηγμένες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και εφαρμογές τους, τεχνολογίες και μεθοδολογίες προγραμματισμού, σχεδίαση για όλους, τεχνολογική υποστήριξη συνεργατικής εργασίας, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, θεωρία και μεθοδολογία σχεδίασης, γνωστική επιστήμη, σχεδίαση ηλεκτρονικού επιχειρείν, διαχείριση και διοίκηση έργων, τεχνολογία λογισμικού, κ.α., ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 75 διπλωματικές εργασίες στα παραπάνω αντικείμενα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: αλληλεπίδραση ανθρώπου – Η/Υ και σχεδίαση (HCI and design), εμπειρία του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας) και μελέτες αξιολόγησης της κατά την αλληλεπίδραση με τον Η/Υ (user experience (usability, accessibility) and evaluation studies of HCI) φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-Η/Υ και ιδιαίτερα η κιναισθητική αλληλεπίδραση, η 3Δ αλληλεπίδραση και η αλληλεπίδραση με συστήματα εικονικής πραγματικότητας (natural user interactions (NUIs), kinesthetic interaction, 3D interaction, Virtual Reality) σε πεδία εφαρμογής όπως εκπαίδευση, πολιτιστική κληρονομιά, συνεργασία και υποστήριξη σχεδιαστών, με εύρος διαδραστικών τεχνολογιών όπως τεχνολογίες προσωπικού υπολογιστή, ιστού, φορητών συσκευών, και χρηστών όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, καθώς και η εκπαίδευση και μάθηση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - Η/Υ.

Έχει εργαστεί σε 26 διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ως επιστημονικός υπεύθυνος, συντονιστής, τεχνικός υπεύθυνος και ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει προσελκύσει περίπου από 780 ετεροαναφορές (h-index: 17, i10-index: 25). Είναι ο συγγραφέας δύο βιβλίων (στα Ελληνικά) στο αντικείμενο της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή. Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στις εκδοτικές ομάδες 3 επιστημονικών περιοδικών και περίπου 20 συνεδρίων ενώ έχει διατελέσει αξιολογητής εργασιών σε πάνω από 30 διεθνή συνέδρια και 20 περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου – Η/Υ και σχεδίαση (HCI and design),
 • Εμπειρία του χρήστη (ευχρηστία προσβασιμότητα) και μελέτες αξιολόγησης της κατά την αλληλεπίδραση με τον Η/Υ (user experience (usability, accessibility) and evaluation studies of HCI)
 • Φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-Η/Υ, ιδιαίτερα η κιναισθητική αλληλεπίδραση, η 3Δ αλληλεπίδραση και η αλληλεπίδραση με συστήματα εικονικής πραγματικότητας (natural user interactions (NUIs), kinesthetic interaction, 3D interaction, Virtual Reality)
 • Εφαρμοσμένη έρευνα για τα παραπάνω σε χώρους όπως η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαίδευση, συνεργατική εργασία, υποστήριξη σχεδιαστών, τουρισμός εμπειρίας.
 • 2002 Διδακτορικό δίπλωμα (PhD), τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1997 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα, τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • 1995 Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • Koutsabasis, P. and Vosinakis, S. (2018) Kinesthetic Interactions in Museums: Conveying Cultural Heritage by Making Use of Ancient Tools and (re-) Constructing Artworks, Virtual Reality, Springer.
 • Vosinakis, S. and Koutsabasis, P. (2018) Evaluation of Visual Feedback Techniques for Virtual Grasping with Bare Hands using Leap Motion and Oculus Rift, Virtual Reality, Springer.
 • Koutsabasis, P. (2017) Empirical Evaluations of Interactive Systems in Cultural Heritage: A Review, International Journal on Computational Methods in Heritage Science, 1(1).
 • Patsoule, E. & Koutsabasis, P. (2014) Redesigning Web Sites for Older Adults: A Case Study, Behaviour & Information Technology, 33:6, 561-573.
 • Vosinakis, S. & Koutsabasis, P. (2012) Problem-Based Learning for Design & Engineering Activities in Virtual Worlds, PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments, 21:3, MIT Press.
 • Koutsabasis, P. & Vosinakis, S. (2012) Rethinking HCI Education for Design: Problem-Based Learning and Virtual Worlds at an HCI Design Studio, International Journal of Human-Computer Interaction, 28:8, pp. 485-499, Taylor & Francis.
 • Koutsabasis, P. Vosinakis, S. Malisova, K. Paparounas, N. (2012) On the Value of Virtual Worlds for Collaborative Design, Design Studies, Volume 33, Issue 4, July 2012, Pages 357–390, Elsevier Science.
 • Π. Κουτσαμπάσης (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία, Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • Π. Κουτσαμπάσης (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.