Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υποψήφια Διδάκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: Human computer interaction for health and wellbeing
Βιογραφικό: Αγγλικό
Επικοινωνία
Email:
stevy [teleia] georgiadi [papaki] syros [teleia] aegean [teleia] gr
Ακαδημαϊκά Κοινωνικά Δίκτυα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από το Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με κατεύθυνση στην ηλεκτρονική μάθηση, και προπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Κάτοχος UX Master Certificate από το Nielsen Norman Group και πιστοποίηση στις ειδικότητες UX Research, Interaction Design και UX Management.

Ερευνητική και εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών.  Πιο συγκεκριμένα, από το 2005 έως το 2012, στον ακαδημαϊκό τομέα, ως τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό, λαμβάνοντας μέρος σε πληθώρα έργων με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Από το 2012 έως και σήμερα ειδίκευση στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολύπλοκων εφαρμογών software as a service - λογισμικό ως υπηρεσία - για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές και τα χρηματοοικονομικά. 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Human computer interaction for health and well-being — Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, επίδραση στην υγεία και ευζωία
  • Positive computing — Τεχνολογίες που παρέχουν θετική ενίσχυση
  • User experience — Εμπειρία χρήστη 
  • Gamification techniques — Τεχνικές παιχνιδοποίησης
  • System evaluation and usability — Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων και ευχρηστία

 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής

«HCI and well-being — A theoretical and practical framework for motivating people to adopt a healthier lifestyle, applying interaction design, positive technologies, and gamification techniques.»

 

Τριμελής επιτροπή

  • 2020-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • 2006-2008: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • 2001-2005: Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας