Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Πολυτεχνικής Σχολής
Βιογραφικό: Ελληνικό
Επικοινωνία
Γραφείο: Κτίριο Διοίκησης
Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερία Κιαλέ
Τηλέφωνο: 22810-97086, 97105
Email:
ekiale [papaki] aegean [teleia] gr
  • 2015 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, (MBA) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τίτλος διπλωματικής εργασίας «Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τη Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η περίπτωση των ελληνικών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών».
  • 2005 Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο αντικείμενο «Διδασκαλία Γλωσσικών μαθημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 2003 Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Φιλοσοφική. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση-Η χρήση του βίντεο στη διδασκαλία ξένης γλώσσας». 
     
  • 2021 (Απρίλιος) _ σήμερα: Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γραμματεία ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων».
  • 2010-2021 Προϊσταμένη Γραμματείας (Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 2014-2018 Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 1998-2010: Διοικητική Υπάλληλος αορίστου χρόνου, Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Υπεύθυνη Μηχανογράφησης
  • 1995-98 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: Διοικητική Υπάλληλος, Υπεύθυνη Σχεδιασμού Υποβολής Προτάσεων & Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.