Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Παρασκευάς Παπανίκος
Κωδικός Μαθήματος: 8452
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 06 (Εαρινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

Εισαγωγή στο CAE και στις μεθόδους της υπολογιστικής μηχανικής (πεπερασμένα στοιχεία, συνοριακά στοιχεία), θεωρητική βάση των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρία ελαστικότητας, σύνθετες καταπονήσεις, θεωρίες αστοχίας και μεθοδολογία σχεδιασμού, απλοποιήσεις, τύποι στοιχείων, ειδικά στοιχεία (επαφής, μάζας), διακριτοποίηση, ιδιότητες υλικών, φορτίσεις και συνοριακές συνθήκες, εξαγωγή και χρήση αποτελεσμάτων, γεωμετρική βελτιστοποίηση προϊόντων. Μελέτη και προγραμματισμός κατεργασιών (Διαδικασία, Σχεδίαση με Υπολογιστή). Παραγωγή προγράμματος εργαλειομηχανής- CAM (Μεθοδολογία, Ορισμός Μοντέλου Κατεργασίας, Κέντρα κατεργασιών, Βασικές ακολουθίες Αριθμητικού ελέγχου). Έλεγχος κατεργασίας. Τελικοί επεξεργαστές.

Εισαγωγή στο CAE και στις μεθόδους της υπολογιστικής μηχανικής (πεπερασμένα στοιχεία, συνοριακά στοιχεία), θεωρητική βάση των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρία ελαστικότητας, σύνθετες καταπονήσεις, θεωρίες αστοχίας και μεθοδολογία σχεδιασμού, απλοποιήσεις, τύποι στοιχείων, ειδικά στοιχεία (επαφής, μάζας), διακριτοποίηση, ιδιότητες υλικών, φορτίσεις και συνοριακές συνθήκες, εξαγωγή και χρήση αποτελεσμάτων, γεωμετρική βελτιστοποίηση προϊόντων. Μελέτη και προγραμματισμός κατεργασιών (Διαδικασία, Σχεδίαση με Υπολογιστή). Παραγωγή προγράμματος εργαλειομηχανής- CAM (Μεθοδολογία, Ορισμός Μοντέλου Κατεργασίας, Κέντρα κατεργασιών, Βασικές ακολουθίες Αριθμητικού ελέγχου). Έλεγχος κατεργασίας. Τελικοί επεξεργαστές.

Οι φοιτητές μπορούν να:

  • πραγματοποιήσουν ανάλυση τάσεων ενός προϊόντος
  • διαστασιολογήσουν ένα προϊόν
  • προγραμματίσουν την κατασκευή ενός προϊόντος
  • ικανοποιήσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις αντοχής και ασφάλειας
  • χρησιμοποιήσουν εμπορικά προγράμματα CAE/CAM

1. TR Chandrupatla, AD Belegundu, Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία για Μηχανικούς, Κλειδάριθμος, 2006, Αθήνα.

2. Π.Κ. Γκότσης, Πεπερασμένα Στοιχεία, Ζήτη 2008, Θεσσαλονίκη.

3. Ν. Μπιλάλης, Ε. Μαραβελάκης, Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση. Εκδόσεις Κριτική. 2014