Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης

8 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2023

Η έκθεση με τίτλο: «από τον αϊνά στην πλώρη: ιστιοφόρα του 18ου και 19ου αιώνα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας 3D ψηφιακών αναπαραστάσεων ιστορικών ιστιοφόρων. VIRTUAL HISTORIC SAILING SHIPS (VHSS)», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, στο πλαίσιο της δράση "Ανοικτή Καινοτομία στον πολιτισμό", στο οποίο συμμετέχουν το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η μελετητική-κατασκευαστική εταιρία TETRAGON Α.Ε.

Η κεντρική ιδέα του ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων με την χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, από πλοία παλαιότερων εποχών, για τα οποία υπάρχουν επαρκή πρωτότυπα υλικά για την αναπαράστασή τους (σχέδια, φωτογραφίες, τεχνικές περιγραφές, τρισδιάστατα φυσικά ομοιώματα υπό κλίμακα, κλπ.) τόσο ως προς την μορφή όσο και ως προς την κατασκευή τους.

από τον αϊνά στην πλώρη: ιστιοφόρα του 18ου και 19ου αιώνα

 

από τον αϊνά στην πλώρη: ιστιοφόρα του 18ου και 19ου αιώνα

από τον αϊνά στην πλώρη: ιστιοφόρα του 18ου και 19ου αιώνα