Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οριστικά αποτελέσματα (Α’ ΜΕΡΟΣ) αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων/διδασκουσών για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 6003741, Κωδ. 81048), του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Συνημμένα Αρχεία: