Θωμάς Σπύρου (tsp_@_aegean.gr)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


 

Γενικά
    Εκπαίδευση
    Μέλος Ακαδημαϊκών Σωματείων
    Περιοχές ενδιαφέροντος
    Επαγγελματικές θέσεις - δραστηριότητες
Ερευνητικά Έργα
Δημοσιεύσεις
   Περιοδικά
   Βιβλία - κεφάλαια βιβλίων
   Συνέδρια
Αναφορές
Διδασκαλία
Επίβλεψη Εργασιών
Επικοινωνία
Links
CV

South Aegean Educational Portal

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599.86

dblp

getCITED

Perspectives on DSS
Online book


Tel. Directory

Homeopathy MSc


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ'08)

2-4 Οκτωβρίου 2008, Σύρος.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

[J01]    J. Darzentas, T. Spyrou, Information Systems for Primary Health Care: the Case of the Aegean Islands, European Journal of Information Systems, vol. 2, no. 2, pp. 117 - 127, 1993. (Abstract UK, Abstract GR) (J01.pdf).

[J02]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. SpyrouDDAS: a Designers’ Decision Aiding SystemJournal of Decision Systems, vol. 4, no 1, pp. 9-22, 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (J02.pdf)

[J03]    S. Katsikas, T. Spyrou, D. Gritzalis, J. Darzentas, Model for Network Behaviour under Viral Attack, Computers Communications, vol. 19, no 2, pp.124-132, 1996. (Abstract UK, Abstract GR) (J03.pdf) (J03o.pdf) doi:10.1016/0140-3664(95)01033-5

[J04]   J. Darzentas, T. Spyrou, Ferry Traffic in the Aegean Islands: A Simulation Study, The Journal of the Operational Research Society, vol. 47 no 2, pp. 203-216, 1996. (Abstract UK, Abstract GR) (J04.pdf)

[J05]    J.Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Choosing Appropriate Tools by means of Intelligent Decision Support. Journal of Decision Systems, vol 6, pp. 45-62, 1997. (Abstract UK, Abstract GR) (J05.pdf)

[J06]    J. Hands, J Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, P. Koutsabasis, R. Smith, GAIA: A generic Architecture and Applicable Platform for Information Brokerage. Electronic Commerce. Accepted for publication, 2001. (Abstract UK, Abstract GR) (J06.pdf)

[J07]   P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, J. Darzentas, Proactive Assistance to Users of Electronic Brokerage Systems: The Design of the GAIA Interaction Agent. Electronic Commerce. Accepted for publication, 2001. (Abstract UK, Abstract GR) (J07.pdf)

[J08]   M. Konstantopoulos, T. Spyrou, P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, C. Lambrinoudakis, and J. Darzentas, The role of directory services in online education delivery: the GESTALT example, Int. J. Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, vol.11, no. 1/2, pp. 5-24, 2001 (Abstract UK, Abstract GR) (J08.html) doi:10.1504/IJCEELL.2001.000378

[J09]    M. Konstantopoulos, J.S. Darzentas, P. Koutsabasis, T. Spyrou, J. Darzentas, Towards Integration of Learning Objects Metadata and Learner Profiles Design: Lessons Learnt from GESTALT, Interactive Learning Environments, vol.9, no.3, pp.231-254, 2001. (Abstract.UK, Abstract GR) (J09.pdf) doi:10.1076/ilee.9.3.231.3569

[J10]    M. Konstantopoulos, T. Spyrou, J. Darzentas, The need for academic middleware to support advanced learning services, Computer Networks, vol 37, no 6, pp. 773-781, 2001. (Abstract UK, Abstract GR) (J10.pdf) doi:10.1016/S1389-1286(01)00249-3

[J11]    Argyris Arnellos, Dimitrios Lekkas, Thomas Spyrou, John Darzentas, A Framework for the Analysis of the Reliability of Digital Signatures for Secure E-commerce", The electronic Journal for e-commerce Tools & Applications (eJETA), Vol.1, No.4, 2005. (Abstract UK, Abstract GR) (pdf-225KB)

[J12]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Dynamic Interactions in Artificial Environments: Causal and Non-Causal Aspects for the Emergence of Meaning, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 3, No 1, 2006. (Best paper in the Systemics and Information session of The 8th World MultiConference in Systemics, Cybernetics and Informatics, 2004) (Abstract UK, Abstract GR) (pdf-83KB)

[J13]    Argyris Arnellos, Spyros Vosinakis, Thomas Spyrou, John Darzentas. The Emergence of Autonomous Representations in Artificial Agents, Journal of Computers, (JCP), Vol. 1 Iss. 6, pp. 29-36, September 2006. (Abstract UK, Abstract GR) (J13.pdf)

[J14]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Exploring Creativity in the Design Process: A Systems-semiotic Perspective, Cybernetics and Human Knowing, Imprint Academic (accepted, 2007).

 

T. Spyrou, and J. Darzentas. Intention Modelling: Approximating Computer User Intentions for Detection and Prediction of Intrusions, Computers & Security, Volume 15, Issue 5, pp. 395, 1996 (selected abstract from IFIP SEC’96)

 

Υπό κρίση

Argyris Arnellos, Dimitrios Lekkas, Thomas Spyrou, John Darzentas. Fair Digital Signing: The Structural Reliability of Signed Documents, Computers & Security, Elsevier.

 

Βιβλία - Κεφάλαια βιβλίων

[B1]    T.Spyrou, J. Darzentas,  Artificial Intelligence in Information Systems Security, In Information Security, E. Kiountouzis, N. Alexandris (Eds.), GCS, 1995. (pdf, word)

[B2]    J.Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, An Architecture for Designer Decision Aiding - DDAS.  In: DSS - Galore, M. Brannback, T. Leino (Eds), Abo Akademi, Turku, pp.115 – 132, 1995.

[B3]    J.Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou(Eds), Perspectives on DSS. University of the Aegean Press, 1996, ISBN 960-7475-07-0 (book online, pdf version)

[B4]    J.Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou Helping the User to Make Use of the Tools: Transferring Research Results from the Laboratory to the Market by means of Intelligent Decision Support. In Varghese and Pleger, (Eds) Human Comfort and Security of Information Systems, Springer Verlag, 1996, ISBN 3-540-62067-2.

[B5]    T.W. Bynum, N. Pouloudi, S. Rogerson, and T. Spyrou (Eds), Ethicomp 2004: Challenges for the Citizen of the Information Society. Proceedings of the Seventh International Conference. University of the Aegean, Syros, Greece, 14 to 16 April 2004. Syros, Greece, University of the Aegean, 2004, ISBN (set) 960-7475-25-9, (vol1 960-7475-26-7, vol2 960-7475-26-8) (book online)

 

Συνέδρια

[C01]    J. Darzentas, T. Spyrou, The Application of Soft Systems Methodology in the Design and Development of Information Systems for Primary Health Care.  The Case of Island Ecosystems. Proceedings of the 3rd National Conference of the Greek Computer Society, vol. 2, pp. 128 - 141, 1991. (Abstract UK, Abstract GR)

[C02]    J. Darzentas, N. Loukopoulos, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Task Knowledge Structures in Designing Intelligent Tutoring Systems Architecture.  Proceedings of the 3rd National Conference of the Greek Computer Society, vol.1, pp. 435 - 448, 1991. (Abstract UK, Abstract GR) (C02.pdf)

[C03]    J. Darzentas, T. Spyrou, Systems Thinking Approaches for Knowledge Elicitation, Aegean Seminar, Systems for Island Ecosystems, Sustainable Development through Systems Thinking and Design, Invited, not printed, Samos, Oct. 1991 (Abstract UK, Abstract GR) (C03.pdf)

[C04]    J. Darzentas, J. S. Darzentas, T. Spyrou, Explanation Provision for Decision Aiding in Intelligent Systems, Proc. of the 4th National Conference of the Greek Computer Society, vol. 2, pp. 169-186, 1993.(Abstract UK, Abstract GR) (C04.pdf)

[C05]    J. Darzentas, T. Spyrou, Ferry Traffic in the Aegean Islands: A Simulation Study, 2nd Balkan Conference on Operational Research, Invited, not printed, Oct. 1993.(Abstract UK, Abstract GR) (C05.pdf)

[C06]    P. Spirakis, S. Katsikas, D. Gritzalis, F. Allegre, J. Darzentas, C. Gigante, D. Karagiannis, P. Kess, H. Putkonen, T. Spyrou, SECURENET: A Network Oriented Intrusion Prevention and Detection Intelligent System, IFIP SEC94, Proceedings of the 10th International Conference on Information Security, The Netherlands, May 1994.  (Abstract UK, Abstract GR) (C06.pdf)

[C07]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou. Fuzzy Reasoning and Systems Thinking in a Decision Aid for Designers, In: Proceedings of the Second European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, ‘EUFIT 94’ Aachen, Germany, vol 3, pp. 1609-1618, 1994. (Abstract UK, Abstract GR) (C07.pdf)

[C08]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, An Architecture for Designer Decision Aiding - DDAS. In: Proceedings of the 5th meeting of the EURO Working Group on Decision Support Systems, Turku, pp.115-125, June 1994. (Abstract UK, Abstract GR) (C08.pdf)

[C09]    J.S. Darzentas, T. Spyrou, E. Benaki, J. Darzentas, A Designer's Decision Aiding System: DDAS, 5th Greek National Conference on IS, vol. 2, pp. 615 - 628, 1995. (Abstract UK, Abstract GR)(C09.pdf)

[C10]    T. Spyrou, E. Sutinen, A. Douma, H. Putkonen, J. Darzentas, Applying SICS: A technique for software modules Communication, 5th Greek National Conference on IS, vol. 1, pp. 165-176, 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (C10.pdf)

[C11]    T. Spyrou, J. Darzentas, K. Sfetsou, Application of Artificial Intelligence Techniques in Network Management Security: An Expert System Application for the Detection of Abnormal Behaviour, 5th Greek National Conference on IS, vol. 1, pp. 187 - 202, 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (C11.pdf)

[C12]    A. Aboulafia, E. Gould, T. Spyrou, Activity Theory vs Cognitive Science in the Study of Human-Computer Interaction, Proceeding 18th IRIS conference, Gjern, Denmark, August 1995. (Abstract UK, Abstract GR), (C12.pdf) http://iris.informatik.gu.se/conference/iris18/iris1818.htm#E21E18

[C13]    J.S. Darzentas, T. Spyrou, E. Benaki, J. Darzentas, A Designer's Decision Aiding System: DDAS, 6th European Working Group on DSS (EWG 6), 105-121May 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (C13.pdf)

[C14]    J. Darzentas, T. Spyrou, Ch. Tsagaris, Evaluating Option-related Text Descriptions for Decision Aiding, 6th European Working Group on DSS (EWG 6), 27-32, May 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (C14.pdf)

[C15]    T. Spyrou, R. Telesko, Combining techniques from intelligent and decision support systems: An application in network security, 6th European Working Group on DSS (EWG 6), 123-137, May 1995. (Abstract UK, Abstract GR) (C15.pdf)

[C16]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, E. Benaki, Matching Aid to Problems: an Intelligent Decision Support System for Designers, 14th European Conference on Operational Research, July 1995. (Abstract UK, Abstract GR)(C16.pdf)

[C17]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Problem Identification and decision aiding, 14th Triennial Conference, IFORS 96, Vancouver, British Columbia, Canada, July 1996, invited paper, not printed. (Abstract UK, Abstract GR)(C17.pdf)

[C18]    T. Spyrou, J. Darzentas, Intention Modelling: Approximating Computer User Intentions for Detection and Prediction of Intrusions. Proc. of IFIP SEC 96, Chapman & Hall, pp.319-337, 1996. (Abstract UK, Abstract GR) (C18.pdf) (C18s.pdf)

[C19]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Decision Aiding: Mapping tools to Problems. 7th EURO European Working Group on DSS (EWG 7), Ispra, Italy, June 1996. (Abstract UK, Abstract GR)(C19.pdf)

[C20]    J. Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Intelligent Agents for supporting decisions in teleworking environment. 7th EURO European Working Group on DSS (EWG 7), Ispra, Italy, June 1996. (Abstract UK, Abstract GR)(C20.pdf)

[C21]    J.Darzentas, J.S. Darzentas, T. Spyrou, Helping the User to Make Use of the Tools: Transferring Research Results from the Laboratory to the Market by Means of Intelligent Decision Support. In: Human Comfort and Security of Information Systems - Advanced Interfaces for the Information Society, K. Varghese, S. Pfleger, Springer Verlag, 1997. (Abstract UK, Abstract GR) (C21.pdf)

[C22]    P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, J. Darzentas, An Interaction Agent in a Brokerage Environment: Methodology, Design and Application, Proceedings of the First ACM SIGART International Workshop on Interaction Agents, held in conjunction with ACM AVI’98 (Advanced Visual Interfaces), L’Aquila 24 May 1998, pp 58-61.  (Abstract UK, Abstract GR) (C22.pdf)

[C23]    P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, J. Darzentas, Facilitating User-System Integration: the GAIA Interaction Agent, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-32, IEEE), January 5-8, 1999, Maui, Hawaii, 1999. (Abstract UK, Abstract GR) (C23.pdf, C23s.pdf)

[C24]    M. Konstantopoulos, T. Spyrou, J. Darzentas, The Deployment of an Academic Middleware to Support Advanced Learning Services, TERENA Networking Conference 2001, Antalya, Turkey, 2001. (Abstract & Profiles.pdf - Paper.html - Slides.PowerPoint) (Abstract UK, Abstract GR) (C24.htm)

[C25]    V. Theodoropoulos, P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, J. Darzentas, Designing a Postgraduate Curriculum in Information Systems: A Greek Case, Ninth Annual European Conference on Information Systems (ECIS 2001), pp. 1070-1080, June 27-29, 2001. (Abstract.html - Full Paper.pdf) (Abstract UK, Abstract GR)

[C26]    P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, J. Abascal, T. Spyrou, J. Darzentas, Designing Internet-based Systems and Services for All: Problems and Solutions, International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction - UAHCI 2001 jointly with HCI International 2001, Vol. 3, pp. 31-35, August 5-10, 2001, New Orleans, LA, USA. (Abstract UK, Abstract GR) (C26.pdf)

[C27]    J.S. Darzentas, T.T. Hewett, T. Spyrou, J. Darzentas, Bringing Human Computer Interaction into a Department of Product and Systems Design, Eight IFIP TC.13 Conference on Human-Computer Interaction, INTERACT2001, July 9-13, 2001, Tokyo, Japan, (Abstract.html- Full Paper.pdf) (Abstract UK, Abstract GR)

[C28]    P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, C.A. Velasco, H. Gappa, G. Nordbrock, and J. Darzentas, Enhancing the Applicability and Impact of Recommendations and Tools for Accessibility of Internet Services, presented in INTERACT 2001 (8th IFIP TC 13 Conference on Human-Computer Interaction) in terms of Workshop on Issues on the application of guidelines to the design of HCI systems for older people and people with disabilities, 2001. (Abstract UK, Abstract GR) (C28.pdf)

[C29]    P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, C.A. Velasco-Nunez, Y. Mohamad, J. Darzentas, Towards an Environment that Supports Internet Designers to Design for All, 1st Panhellenic Conference with International Participation on Human-Computer Interaction (PC HCI 2001), December 7-9th, 2001, Patras, Greece,.2001. (Abstract UK, Abstract GR) (C29.doc, C29.pdf)

[C30]    Viorres N, Koutsabasis P, Arnellos A, Darzentas J S, Velasco C A, Mohamad Y, Spyrou T, Darzentas J, An approach for personalisation and content adaptation for accessible Internet Services based on user and device profiles, in Julie Jacko, Constantine Stephanidis (Eds), Universal Access in HCI, Inclusive Design in the Information Society (Volume 4, Proceedings of the 2nd International Conference on Universal Access in Human - Computer Interaction, 22—27 June, Crete, Greece) S. 637—641. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. (Abstract UK, Abstract GR) (C30.doc, C30.pdf)

[C31]    Thomas Spyrou, Evangelos Vlachogiannis, Argyris Arnellos, John Darzentas. Towards a framework for creating design support environments for adaptive systems. in Julie Jacko, Constantine Stephanidis (Eds), Human Computer Interaction: Theory and Practice, Lawrence Erlbaum Associates, HCII2003, Crete, Greece, 2003. (Abstract UK, Abstract GR) (PDF-123KB)

[C32]    Modestos Stavrakis, Thomas Spyrou & John Darzentas, Synthesising Creativity: Systems to support human processes for aesthetic product design, in Julie Jacko, Constantine Stephanidis (Eds), Human Computer Interaction: Theory and Practice, Lawrence Erlbaum Associates, ISBN: 0805849300, 2003.(Abstract UK, Abstract GR) (C32.doc, C32.pdf)

[C33]    John Darzentas, Argyris Arnellos, Jenny S. Darzentas, Panayiotis Koutsabasis, Thomas Spyrou, Nikos Viorres, Evangelos Vlachogiannis, Carlos A Velasco, Yehya Mohamad, Julio Abascal, Jorge Tomas Guerra, Myriam Arrue Recondo, Nikitas Tsopelas, Nikos Floratos. IRIS: An Open Environment that Supports Inclusive Design of Internet Applications. - In M. Rauterberg et al (Eds). International Conference on Human-Computer Interaction, INTERACT, 749-752, Zurich, 2003. (Abstract UK, Abstract GR) (pdf-45KB)

[C34]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Towards a Framework that Models the Emergence of Meaning Structures in Purposeful Communication Environments, In Wilby, J. Allen, K.A. (Eds), The 47th Annual Conf. of the Int. Society for the Systems Sciences (ISSS), 3(103), 2003. (Abstract UK, Abstract GR) (C34.doc, C34.pdf)

[C35]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, Dynamic Interactions in Artificial Environments: Causal and Non-Causal Aspects for the Emergence of Meaning. - The 8th World MultiConference in Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, FL, USA, 2004. (Abstract UK, Abstract GR) (pdf-83KB)

[C36]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, Analysis of the design of a framework supporting meaning processes in living and artificial systems. - The 48th Annual Conf. of the Int. Society for the Systems Sciences (ISSS), Monterey, CA, USA, 2004. (Abstract UK, Abstract GR) (C36.doc, C36.pdf, C36.ppt)

[C37]   Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Extending Artificial Agency to Incorporate Ethics-oriented Social Interaction, The Seventh ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies, ETHICOMP2004, Syros, Greece, 2004. (Abstract UK, Abstract GR) (C37.doc, C37.pdf)

[C38]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou John Darzentas (2005). A Framework Supporting Creativity in the Design Process: A Systems-theoretic Perspective, Ιn the 6th International Conference of the European Academy of Design (EAD06), March 29-31 2005, University of the Arts, Bremen, Germany. Abstract UK, Abstract GR) (C38.pdf)

[C39]    Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas (2005) The Emergence of Interactive Meaning Processes in Autonomous Systems, In: Proceedings of FIS 2005: Third International Conference on the Foundations of Information Science. Paris, July 4-7, 2005. (Abstract UK, Abstract GR) (C39.doc, C39.pdf, C39.ppt)

[C40]    Dimitrios Lekkas, Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, Pervasive Digital Signatures: Syntactic robustness and simplicity of signed documents In Proceedings of SecPerU'05, Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, Santorini, Greece, IEEE, (July 2005) pp.21-28. (Abstract UK, Abstract GR) (PDF-311KB)

[C41]    Evangelos Vlachogiannis, Jenny Darzentas, Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, The accessibility of web applications: the case of portals and portlets, HCI Internationcal 2005, HCII2005, Las Vegas, 2005. (Abstract UK, Abstract GR) (PDF-546KB)

[C42]   Argyris Arnellos, Spyros Vosinakis, Thomas Spyrou, John Darzentas, Towards Representational Autonomy of Agents in Artificial Environments, SETN06, Lectures Notes in Artificial Intelligence, (LNAI), Springer-Verlag, 2006. (Abstract UK, Abstract GR) (C42.pdf) doi:10.1007/11752912_48

[C43]   Argyris Arnellos, Martien Brands, Thomas Spyrou, John Darzentas, A Biosemiotic Analysis of Serotonin’s Complex Functionality. In the 6th International Conference in Biosemiotics, Salzburg, Austria, 2006. (Abstract UK, Abstract GR) (C43.doc, C43.pdf, C43.ppt)

 

Posters

P. Koutsabasis, J.S. Darzentas, T. Spyrou, K. Lambrinoudakis and J. Darzentas, Aiding Designers to Design for All: The IRIS Approach, 6th ECRIM Workshop "User Interfaces for All", CNR-IROE, Florence, Italy, 25-26 October 2000.

 

http://e-diktyo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986

Homeopathy MSc